Priekuļi
Cēsis
Trešdiena
    8. jūlijs 2020.
Vārda diena šodien: Antra, Adele un Ada
Rīt: Zaiga, Asne un Asna
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

 » Muzejs

 » Atmiņu stāsti

   · Meklēt

 » Simtgade

Lapas karte

SIMTGADE - Atmiņu stāsti [ Izdrukai ]
Mirdza Lingarte, dz.Rožlapa

Priekuļu tehnikumā strādāju no 1962.gada oktobra līdz 2009.gada 30.jūnijam. Esmu no Limbažu novada Lādes pagasta „Kļaviņām”, beigusi Limbažu vidusskolu, Bulduru dārzkopības tehnikumu un neklātienē 1976.gadā LLA Agronomijas fakultāti.

Tehnikumā mācīju zemkopības - lopkopības pamatus, botāniku, dabas aizsardzību, ārvalstu ekonomisko ģeogrāfiju, laukkopību, agronomijas pamatus, ekoloģiju un dabas aizsardzību, kā arī vadīju audzēkņu mācību prakses.


Sākuma gados tikai vadīju mācību prakses. Prakšu vietas bija dārzniecībā un mācību -ražošanas saimniecībā. Pamatā tā aprobežojās ar praktisku strādāšanu, kuras laikā audzēkņi varēja apgūt zināšanas dažādu kultūru audzēšanā un kopšanā. Te varēja labi izvērtēt audzēkņus – kuri ir darba darītāji, pieradināti pie lauku darba jau no bērnības, kuri ir iesācēji. Patīkama prakšu vieta bija tehnikuma dārzniecība, kas bija labi nostādīta. Audzēja ne tikai dārzeņus, bet arī puķes: kallas, rozes u.c. Bija arī vesela vīnogu māja, kam, stādus pakāpeniski pavairojot, bija izaudzējusi stādus dārza strādniece Anna Vilumsone. Ogas bija lielas un sulīgas. Diemžēl vadība uzskatīja, ka vīnogas ir nerentablas, un tās likvidēja. Bija arī liels augļu dārzs.

Strādāt ar audzēkņiem bija interesanti. Bija tādi, kuri strādāja dziedādami, kā 1978.gada „b” grupas audzēkņi – ravēja un dziedāja par Miķeli Rīgas tirgū. Netrūka arī tādu, kuri bija īpaši jāuzmana, jo ne jau visiem šāds darbs gāja pie sirds. Tā bija prakse ne tikai audzēkņiem, bet arī pasniedzējs varēja no audzēkņiem mācīties. Tā, piemēram, virsmēslojot kāpostus ar minerālmēsliem, audzēknis ieteica to veikt ar lejkannu, vienmērīgi tos izbārstot. Prakses darba novērtējumā augsti tika vērtēts kārtīgi padarīts darbs un darba mīlestība, kā arī iegūtās zināšanas. Priecēja gandarījums par labi padarītu darbu.Mācību stundās manās acīs bija sevišķa cieņa pret darbā sastrādātām zēnu rokām. Bija jābūt iejūtīgai pret skolēniem un pat sliņķim savā reizē pateikt labu vārdu un uzslavēt. Nu, kā gan lai izsauc atbildēt, ja pirmdienas rītā pirms stundas audzēknis Dainis B. kautri pasaka, ka viņam šodien ir baigais besis ? Mūsu laikā skolotājiem bija jāveic arī sabiedriskais darbs. Man kā zemkopības skolotājai tika tas gods kopīgi ar skolēniem gādāt par apkārtnes sakopšanu. Sākuma gados to darījām abas ar kolēģi Valdu Circeni. Visa skolas teritorija regulāri tika uzturēta kārtībā un daļēji arī appļauta ar izkaptīm.

1974.gadā tehnikumā tika nodibināta Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pirmorganizācija. Man piedāvāja vadīt tās darbu. Uztvēru to kā lielu godu un arī atbildību, zinot, ka savā laikā dabas aizsardzības darbu Anglijā valsts mērogā vadīja karalienes Elizabetes vīrs. Par DA pirmorganizācijas darbu jau ir atsevišķs stāsts, jo tas aptver visu tās darbības laiku no nodibināšanas līdz darbības izbeigšanai 1996.gadā.

Šajā laikā iesākām arī vākt un sistematizēt avīžu rakstus par mūsu absolventiem.

Bija interesants laiks skolotājiem. Realizējot pieņemtās vienotās prasības skolas darbā, ieviesa tā sauktos ārpuskārtas norīkojumus par iekšējās kārtības zināmu noteikumu neievērošanu. To izpilde deva divkāršu labumu – tika izdarīts labs darbiņš un samazinājās audzēkņa brīvais laiks jaunu blēņu pastrādāšanai. Bet, ja nopietni, tad jāatzīst, ka ar audzēkņu rokām ne tikai ārpuskārtas norīkojumos, bet arī mācību priekšmetu pulciņu darbos tika izdarīts ļoti daudz. Par paveikto audzēkņi izjuta arī zināmu gandarījumu. Tā, vērojot pa kabineta logu skolas pagalmu, Ainis Barkāns (86.g.c k.) ne bez lepnuma atzīmēja, ka viņš arī ir piedalījies pagalmā redzamo liepu vainagu izveidošanā.

Audzēkņi labprāt palīdzēja arī vecļaudīm. Grupa zēnu no 1997.g.A k. audzēkņa Māra Lindes vadībā atjaunoja izjukušo dārza sētu pensionārei A.Vilumsonei, par ko viņa bija aizkustināta līdz asarām un pateicīga krietnajiem zēniem, kuru mūsu skolā bija daudz. Varam būt bezgala pateicīgi audzēkņiem par to lielo darbu, ko viņi savā laikā bija paveikuši tehnikumā.

Esmu bijusi audzinātāja četriem kursiem (1980.d, 1985.b, 1990.d un 1996.M), un ar saviem audzēkņiem regulāri tiekos ik pēc trim gadiem. Audzēkņi un viņu vecāki ar pateicību atceras tehnikumā pavadīto laiku.

Varu ar lepnumu teikt, ka mums bija lielisks pasniedzēju un audzēkņu kolektīvs.

M.Lingarte

15.01. 2010.


 « Atpakaļ
Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin