Priekuļi
Cēsis
Ceturtdiena
    9. jūlijs 2020.
Vārda diena šodien: Zaiga, Asne un Asna
Rīt: Lija un Olīvija
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

 » Uzņemto saraksti

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

UZŅEMŠANA [ Izdrukai ]
« Visi piedāvājumi
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Profesionālās izglītības kompetences centrs
Apgūsti profesiju Priekuļu tehnikumā!

Profesionālās tālākizglītības programmas piedāvājums
ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros

Profesionālās tālākizglītības programmas nosaukums

Autotransports
Profesionālās tālākizglītības programmas Licences Nr.

P-16461

Nozare

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Autodiagnostiķis
Prasības iepriekšējai izglītībai izglītojamajam (ja attiecināms)

Vidējā izglītība vai pieredze darbā automobiļu/smagās tehnikas remonta uzņēmumā

Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas)

Elektrotehnikas un elektronikas pamati, Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts, Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts, Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts, Sabiedrības un cilvēka drošība, Automobiļu uzbūves pamati, Rasēšanas pamati, Demontāža un montāža, Remonta pamati, Automobiļu tehniskā apkope un remonts, Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts, Iekšdedzes motori, Elektronisko sistēmu remonta pamati, Klimata kontroles sistēmu diagnostika un remonts, Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts, Sakaru sistēmu diagnostika un remonts, Drošības sistēmu diagnostika un remonts, Multimediju aparatūras uzstādīšana, diagnostika un remonts, Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts, Tehniskā servisa organizācija, Kvalifikācijas prakse, Valsts noslēguma pārbaudījums

Izglītības programmas praktisko un teorētisko mācību īstenošanas vietas adrese**

Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi

Egļu gatve 9

Izglītības programmas stundu skaits

960

Izglītības programmas īstenošanas periods (mēnešos)

14

Mācību izmaksa

148.50 EUR - strādājošā līdzmaksājums 10% no 1485 EUR, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

• Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Izglītības programmas norises laiks

Piektdiena 8:15 - 16:50

Sestdiena 8:15 - 16:50

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

• ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Pieteikšanās līdz 16.septembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

• aizpildīta pieteikuma veidlapa / lejupielādēt šeit (.doc)/

Aizpildīt pieteikumu elektroniski

• izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

• izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Priekuļu tehnikumā,Priekuļos, Egļu gatve 9, 125. kabinetā,
darba dienās no plkst. 8.00. līdz 16.00, sestdienās no 8.00 - 9.00;

Uzziņām: e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv, tālrunis: 27843536

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

• Latvijas pašvaldībām,

• izglītības iestādēm,

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

• neformālās izglītības programmu īstenošana

• profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

• vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

- kvalificēti strādnieki un amatnieki,

- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

- vienkāršajās profesijās strādājošie.

• vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

• mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

• nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Inese Dedumeta

e-pasts: dedumeta.inese@pt.edu.lv

tālrunis: 27843536

Informācija par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv
Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin