Priekuļi
Cēsis
Svētdiena
    18. aprīlis 2021.
Vārda diena šodien: Laura un Jadviga
Rīt: Vēsma un Fanija
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

 » ESTLAT-WBL

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI - SAM 8.3.5. [ Izdrukai ]

  Visi projekti
Publicēts 03.11.2017. [precizēts 12.12.2019.]
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

PIKC "Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums" /līdz 01.08.2019 “Priekuļu tehnikums”/ 2017.gada 26.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

PIKC "Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums"
/līdz 01.08.2019 “Priekuļu tehnikums”/

Projekta īstenošanas pamats

2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta īstenošanas termiņš

2017.gada 26.septembris – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Kontaktinformācija

Projekta karjeras konsultants: Ilze Svalbe

    Tālrunis: 29579672

    E-pasts: karjeras.konsultants@pt.edu.lv

Projekta koordinators: Kristīne Krodziniece

    Tālrunis: 29198670

    E-pasts: kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv

 

Publicēts 27.09.2019.

Karjeras pasākumi 2019./2020.m.g.

PIKC „Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums” (VTDT) arī šajā mācību gadā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Tā pat kā iepriekš projekta darbības laikā VTDT iestādē ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta ietvaros VTDT izglītojamajiem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, tikties ar skolas absolventiem, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

2019./2020.m.g. karjeras atbalsta pasākuma plānu īsteno pedagogs karjeras konsultant (PKK) Ilze Svalbe.

Jaunajā karjeras atbalsta pasākuma plānā ir ietverti sekojoši pasākumi:

1. 28.lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde „Latvijas zeme, mana darba devēja”

2. Karjeras nedēļa 2020 „Nākotnes profesijas”

3. Starptautiskā mēbeļu un dizaina izstāde „Koks - mana profesijas sirds”

4. Starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde „Tech Industry 2018”

5. Atvērto durvju dienas Latvijas augstskolās un koledžās „Iepazīsti, izvēlies un studē”

6. Latvijas augstskolu akcija „Studenta kurpēs”

7. JA Latvia organizētais Latvijas mēroga pasākums „Ēnu diena 2020”

8. Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2020”

9. Informatīvais RTU karjeras pasākums „Karjeras diena 2020”

10. 34.starptautiskā būvniecības industrijas izstāde „MĀJA I 2020”

11. Starptautiskā autoindustrijas izstāde „Auto 2019”

12. Prakse.lv organizētā atvērto durvju nedēļa uzņēmumos „Durvis uz nākotnes darbu”v 13. Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss „SkillsLatvia 2019”

14. Seminārs „Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš?”

15. Veicinoša apmācība ar praktisko iemaņu darbnīcu "Kā jaunietim izveidot pārliecinošu un atraktīvu profesionālo profilu"

16. Mācību ekskursija uzņēmumā „Latvijas darba tirgus”

Pirms katra gaidāmā pasākuma PKK sazināsies ar grupu audzinātājiem un skolas informācijas stendā izvietoti informatīvie paziņojumi. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka pasākumi var tikt mainīt, ņemot vērā audzēkņu un audzinātāju ieteikumus. Šajā mācību gadā piešķirtais finansējums uz vienu izglītojamo ir 6 EUR.

VTDT PKK Ilze Svalbe
karjeras.konsultants@pt.edu.lv
mob.: 29579672

Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin