Priekuļi
Cēsis
Svētdiena
    18. aprīlis 2021.
Vārda diena šodien: Laura un Jadviga
Rīt: Vēsma un Fanija
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

 » ESTLAT-WBL

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

ESTLAT-WBL (2018 – 2020)
Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia
[ Izdrukai ]

  Visi projekti
 

ESTLAT-WBL (2018 – 2020)

Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia

Total budget: 464 254,10 EUR

Dates: 01.08.2018. – 31.07.2020.

Programme: Interreg Estonia-Latvia Programme (EST-LAT)

Project No: Est-Lat 63

ESTLAT-WBL project aim is to support the cross-border mobilities for work-based learning (WBL) students (VET trainees), based on cooperation between vocational education, training (VET) schools and employers in Latvia and Estonia.

Latvia and Estonia are developing their WBL systems to use them as a tool for acquiring qualified labour force and economic growth.

In many cases, WBL also offers an opportunity for young people to get jobs.

ESTLAT-WBL project will arrange 112 cross-border mobilities:

• 80 for WBL students: (40 from Latvian VET to Estonian SMEs, and 40 from Estonian VET to Latvian SMEs);

• 12 for Employers tutors (6 from Latvia to Estonia and 6 from Estonia to Latvia);

• 20 for VET school tutors (10 from Latvia and 10 from Estonia).

This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Šogad piedalāmies pārrobežu Latvijas - Igaunijas programmas projektā “Darba vidē balstītas mācības Latvijā – Igaunijā”. Projekts ilgs 2 gadus. Tā ietvaros 20 mūsu skolas un 20 Smiltenes tehnikuma audzēkņi dosies praksē uz Igaunijas uzņēmumiem, bet 40 Igaunijas profesionālo skolu (no Tartu, Valgas un Vooru) prakses vietas izvēlēsies Latvijā. Visu skolu pedagogi apmainīsies pieredzē, uzņēmumu prakšu vadītāji mācīsies gan Igaunijā, gan Latvijā.

Aicinu 2.- 4. kursu audzēkņus iegūt plašāku informāciju un pieteikties praksei Igaunijā no 2019. gada marta līdz jūnijam pie projektu vadītājas Ināras Alksnes 302. kabinetā, Cēsīs.

 
Jaunumi pārrobežu projektā ESTLAT 63 WBL

2019.gada 22.februārī Tartu, Igaunijā notika kārtējā projekta partneru darba grupas sanāksme. Tika apspriesti pārrobežu mobilitāšu pārvaldības, plānošanas un sagatavošanas jautājumi. Apspriedām arī projekta aktivitāšu plānus un mobilitāšu norises kvalitāti, kā arī komunikācijas stratēģiju. Sanāksmē piedalījās partneri no Valgas, Vōru un Tartu profesionālajām skolām, arī projekta partneri no Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras (vadošais partneris), un konsultantu un menedžmenta kompānijas Civitta (Igaunija).

Mobilitātēm Igaunijā ir saņemtas motivācijas vēstules no 2. līdz 3.kursa audzēkņiem un notikusi dalībnieku atlase jūnija mēneša praksei darba vidē balstītām mācībām (WBL). Notikušas angļu valodas konsultācijas dalībniekiem, lai uzlabotu zināšanas un labāk sagatavotos praksei ārzemēs.

 

Savukārt 27. – 28.martā Tartu (Igaunija) tikās mūsu skolas un Smiltenes tehnikuma pedagogi, prakšu un projekta koordinatori, darba ņēmēji no Igaunijas puses un Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras speciālisti ar mērķi pārrunāt mobilitātes trīs galvenos posmus – sagatavošanos, praksi uzņēmumā un vērtēšanu/ prakses rezultāta apkopošanu, uzsverot kvalitātes un ilgstošas sadarbības perspektīvu. Darbsemināra laikā katra no iesaistītajām pusēm pārrunāja veicamos darbības soļus, vienojās par komunikācijas un sadarbības stratēģiju.

Patīkami pārsteidza Igaunijas darba devēju lielā ieinteresētība darba vidē balstīto mācību realizēšanā, atsaucoties uz viņu pārstāvēto uzņēmumu vērtībām, kas ietver arī dalīšanos ar zināšanām un ieguldījumu nākotnes sabiedrībā.

29. martā mūs viesmīlīgi uzņēma prakses partnerības uzņēmums Wermo (Vooru, Igaunija), iepazīstinot ar uzņēmuma struktūru, misiju, ražošanas procesu un produktiem; pārrunāti darba vidē balstīto mācību organizatoriskie jautājumi.

 

2019. gada jūnijā 16 mūsu skolas audzēkņi devušies praksē uz Igaunijas uzņēmumiem:
  KM Element OÜ, Tartu - 3 audzēkņi; http://www.kodumaja.ee/en
  Tarmeko, Tartu - 2, http://tarmeko.ee/
  Koduelekter, Tartu - 3 http://www.koduelekter.ee/
  Wermo, Vōru - 3, http://wermo.ee/en/
  Säästke OÜ (Jõesuu Aknad ja Uksed), Joesuu – 5 audzēkņi. https://www.jau.ee/en/home

Pēc sekmīga prakses noslēguma, visi 16 jaunieši atgriezušies mājās gan ar sertifikātu par mācībām darba vidē, gan bagātīgu pieredzi par darbu multikulturālā vidē. Iespaidu ir daudz, jo, lai arī Igaunija ir salīdzinoši tuvu mājām, sadzīves jautājumi un dienas plānošana jāveic patstāvīgi. Jaunieši ar prieku atzina, ka darba devēji novērtējuši viņu gatavību iekļauties kolektīvā un veikt uzticēto uzdevumu. Apkopoti arī ieteikumi mācību procesa un prakses pilnveidošanai.

 

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola kopš 2018.gada 1.augusta piedalās pārrobežu Ļatvijas - Igaunijas programmas projektā “Darba vidē balstītas mācības Latvijā – Igaunijā”. Projekts pavisam ilgst 2 gadus līdz 2020.gada 31. jūlijam. Tā ietvaros 20 Cēsu un 20 Smiltenes jaunie profesionāļi dodās praksē uz Igaunijas uzņēmumiem, bet 40 Igaunijas profesionālo skolu (no Tartu, Valgas un Vooru ) prakses vietas izvēlās Latvijā. Visu skolu prakšu vadītāji piedalās darba grupu semināros, dalās pieredzē, seko līdzi audzēkņu gaitām prakses vietās uzņēmumos, prakšu vadītāji iziet apmācību gan Igaunijā gan Latvijā.

Šogad, jau esot Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma sastāvā, projekts turpinās. Šobrīd palikušas 5 prakses vietas mēbeļu galdniekiem un namdariem.

Pašreiz notiek 3.- 4. kursu mēbeļu galdniekus un namdarus atlase un sagatavošana praksei Igaunijā 2019. gada decembrī un 2020. gada janvārī.

 
 
Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin