Priekuļi
Cēsis
Piektdiena
    28. februāris 2020.
Vārda diena šodien: Skaidrīte, Skaidra un Justs
Rīt: Diegabiksis
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

 » Meklēt!

 » Interesanti

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

JAUNUMS - no arhīva [ Izdrukai ]
« Atpakaļ
  Bibliotēkas jaunumiTehnikums
28.aprīlis 2016.

Jaunās grāmatas:

Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule
Grāmatā vairākās nostādnēs un vērtējumos piedāvāts jauns skatījums par Otrā pasaules kara norisēm Latvijā.Daina Kārkliņa, Indriķis Muižnieks, Nils Rostoks Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem Sūnu ceļvedī īsi raksturota sūnu morfoloģija, augšanas apstākļi, vairošanās īpatnības, sniegts nozīmīgāko jēdzienu skaidrojums.
Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā Jaunā pārtika un ģenētiskimodificētie organismi Mācību kursu materiālssniedz pārskatu par funkcionālo pārtiku un pārtikas produktos esošām funkcionālām sastāvdaļām, to ietekmi uz organismu. Iepazīstina ar ģenētiski modificētiem (ĢM) organismiem, to iegūšanas veidiem, ģenētiski modificētas pārtikas veidiem, tās tiesisko regulāciju pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā arī sniegta ĢM pārtikas izmantošanas risku analīze, aprakstītas ĢM augu un pārtikas identificēšanas metodes.
Ivars Ījabs Sast. T. Volkova Bizness pāri robežām. Šīs grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar uzņēmuma darbības pamatstratēģijām vietējā un ārējā tirgū, lai varētu pieņemt pamatotākus lēmumus attiecībā uz uzņēmuma darbību ārējā tirgū. Grāmatas lasītāji tiek iepazīstināti arī ar klasteriem, jo tie nodrošina uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskā mērogā.
Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka" Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas vēsturē Šī grāmata skaidro pilsoniskās sabiedrības vietu modernajā politiskajā domā, sniedzot atbildes uz modernās pasaules jautājumiem. Valsts varas ierobežošana ar indivīda tiesībām, tirgus ekonomika un sociālais taisnīgums, asociāciju dzīve, laikraksti un politikas «publicitāte», demokrātiska opozīcija autoritārajam komunismam – visas šīs lietas savulaik ir iekļautas pilsoniskās sabiedrības nojēgumā un joprojām mīt tajā.
Valdis Bērziņš Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918)
Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve Grāmatvedības attīstība Latvijā Latvijas grāmatvedības attīstība un vēsture līdz šim bija maz pētīta, tāpēc autore ir uzrakstījusi šo monogrāfiju, kurā ietverts Latvijas grāmatvedības vēstures apskats no Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz 2010. gada beigām, bet tēmas labākai izpratnei aplūkota arī grāmatvedības attīstība pasaulē un grāmatvedības prasības Latvijā līdz Latvijas Republikas dibināšanai.
Janina Āriņa, Līvija Tomiņa Finanšu tirgus un tā analīzes metodes Grāmatā viegli uztveramā formā izklāstīti finanšu tirgus pamatjēdzieni un analīzes metodes. Autores iepazīstina lasītāju ar finanšu tirgus būtību un attīstības problēmām, atklāj atvasināto finanšu instrumentu tirgus noslēpumus, māca, kā izmantot fundamentālo un tehnisko analīzi, lai prognozētu finanšu aktīva cenas izmaiņas, kā arī palīdz izprast starptautisko organizāciju darbību pasaulē.
Ķīmias uzdevumi Grāmata paredzēta kā mācību līdzeklis vispārizglītojošo skolu 8.–12. klašu skolēniem, kas apgūst ķīmiju pamatkursa līmenī. To var izmantot arī vakara un neklātienes skolu skolēni, tehnikuma audzēkņi un augstāko mācību iestāžu reflektanti. Uzdevumi ir klasificēti pa tipiem, kuri jāapgūst piecos mācību gados. Katram uzdevumu tipam ir arī apakštipi. Uzdevumi sastādīti tā, ka tajos atspoguļojas visi neorganiskās un organiskās ķīmijas temati. Izklāstīta visu uzdevumu tipu un apakštipu risināšanas metodika, turklāt vairākos variantos.
Klauss-Dīters Ludvigs,Mudīte Smiltena Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca Vārdnīcā iekļauti aptuveni 5000 mūsdienās lietoti vācu frazeoloģismi un tiem atbilstoši izteicieni latviešu valodā. Frazeoloģismi sakārtoti alfabētiski pēc šķirkļiem, tas nozīmē, ka tievārdnīcā atrodami zem vārda, kurš frazeoloģismā uzskatāms par šķirkļa vārdu. Aiz vācu frazeoloģisma un tā tulkojuma iespējām latviešu valodā parasti ir piedāvāti arī frazeoloģisma lietojuma piemēri un to tulkojums latviešu valodā.
Māris Kļaviņš Nikodemus un G. Brūmeļa red. Dabas aizsardzība. Grāmatā sākumā tiek apskatīti atsevišķi teorētiskie jautājumi, kuri ir pamatā daudziem ieteikumiem un praktiskām rīcībām dabas aizsardzībā, to skaitā dabas daudzveidības sagla¬bāšanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, tūrismā un citās nozarēs. Otrā daļa ir veltīta praktiskām rīcībām dabas daudzveidības nodrošināšanā. Grāmata sniegs pamatzināšanas dabas aizsardzībā gan bioloģijas, vides zinātnes, ģeogrā¬fijas un daudzu citu zinātņu nozaru studentiem, gan arī pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī interesentiem.
Vides piesārņojums un tā iedarbība Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar vides piesārņojuma iedarbības veidiem, piesārņojošo vielu iedarbību, kā arī ar rīcībām, kuru mērķis ir piesārņojuma radītos riskus mazināt. Galvenās aplūkotās tēmas: kas ir vides piesārņojums; piesārņojošo vielu iedarbības novērtēšana; toksisko vielu iedarbība uz dzīvajiem organismiem; toksiskās iedarbības nozīmīgākie veidi; gaisa piesārņojums; ūdeņu piesārņojums;
Vide un ilgtspējīga attīstība Grāmata tapusi saskaņā ar lēmumu iekļaut vides aizsardzības kursu augstskolu un koledžu studiju programmās. Tā būs noderīgs līdzeklis, lai paplašinātu Latvijas augstskolu studentu interesi un zināšanas par vides izglītību un tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Grāmata būs noderīga arī citiem interesentiem.
Gunita Briede Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei Tarass Pūka, Ruta Zunde, Ilmārs Zunde Grāmatā sniegtas ziņas par dārzkopju personālijām, un tās saturs ietverts piecās nodaļās: 17.–18. gadsimts; 1800.–1880. gads; 1880.–1920. gads; 1920.–1945. gads; 1945.–1990. gads. Personālijas kārtotas alfabēta secībā. Pēdējā nodaļa pēc apjoma ir ievērojami plašāka un veidota ar apakšnodaļām.
Ģederts Ieviņš Dārza papardes un zāļveida ziemcietes Grāmatā apkopota autores daudzo darba gadu gūtā pieredze, botāniskajā dārzā kopjot papardes un zāļveida ziemcietes. Grāmatas pirmajā nodaļā sniegtas ziņas par dārza papardēm, to audzēšanu, aprakstītas paparžu sugas un šķirnes. Otrajā nodaļā stāstīts par zāļveida ziemcietēm, to audzēšanu, sniegti zāļveida ziemciešu sugu un šķirņu apraksti. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, visiem, kurus interesē dārzkopība.
Tūrs Selga Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi Grāmatā aplūkoti šādi jautājumi: augu šūnu funkcionālā organizācija, vielu transports, enerģijas procesi augos – fotosintēze un elpošana, minerālā barošanās, augu augšana un attīstība, adaptāciju fizioloģija.
Matīss Kūlis Šūnu bioloģija + CD Grāmatā autors stāsta par šūnu sastāvdaļām, to molekulāro struktūru. Ir ietverts gan šūnu vispārējais apskats, gan arī šūnu organoīdu ultrastruktūras, molekulārās uzbūves un funkciju apraksts. Liela uzmanība pievērsta šūnu sastāvdaļu funkcijām un to izmaiņām vides apstākļos. Grāmata paredzēta augstskolu studentiem citoloģijas un šūnu bioloģijas kursa apgūšanai. To var izmantot dažādu specialitāšu biologi, bioloģijas skolotāji, kā arī ikviens, kam interesē dabas zinātnes. Grāmatu papildina CD, kurā ietverti daudzi attēli.
Gundegas Repšes Monogrāfija "Saskarņu māksla. Datori. Grafika. Dizains." Lietotāja grafiskās saskarnes uzbūve ; Saskarnes izstrādes māksliniecisko ietekmju avoti un izpausmes ; Saskarnes izstrādes mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi.
romāns Bogene vēsta par 1940.-41. gada notikumiem Latvijā.
Programmēšana skolēniem: tas ir tik vienkārši! : unikāla ilustrēta programmēšanas rokasgrāmata - no binārā koda līdz pat spēļu veidošanai: Kerola Vordermane ... u.c. ; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Trēde.
Iepazīstieties ar Rūbiju - tā ir maza meitene ar plašu iztēli. Rūbijas pasaulē iespējams it viss, ja vien par to kā nākas palauza galvu. Sekojot Rūbijas piedzīvojumiem, bērniem atklājas programmēšanas pamatnostādnes. Katru grāmatas nodaļu papildina uzdevumi- mazie topošie kodētāj
Klasiska galda spēle divām personām, vecumā no 5 gadiem. Spēles komplektā ietilpst spēles laukums un 24 dambretes kauliņi.

« Atpakaļ
Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  

Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin