Matemātikas stunda pēdējā ziemas dienā Jāņmuižā
      20.marts 2014.
    Beigt