Militārā stafete
      11. novembrī 10.00 - 15.30 2014.
    Beigt