IP „Būvdarbi” audzēkņu prakse Vācijā (februāris 2015, Erasmus+ projekts)
      Februāris 2015. 2015.
    Beigt