M14 kursa audzēkņi Lopkopības praksē saimniecībā "Vecauce"
      Maijs 2015.
    Beigt