Tehnikuma skolotāju un darbinieku atpūtas ekskursija uz LATGALI
      6. un 7.jūlijs 2015.
    Beigt