Skolotāju dienas pasākums
      2.oktobrī 12.00
    Beigt