LR IZM AMI SK profesionālo izglītības iestāžu direktoru, direktora vietnieku un sporta organizatoru " Veselības dienas 2016" sacensības.
      4.martā
    Beigt