Mācību gada sākums
      4.septembris 2017
    Beigt