Stundu saraksta izmaiņas  
Grupa - AE16
Pamatsaraksts no 2019.gada 10.jūnijalīdz 2019.gada 14.jūnijam