PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
30.marts
Otrdiena
31.marts
Trešdiena
1.aprīlis
Ceturtdiena
2.aprīlis
Piektdiena
3.aprīlis

Pirmdiena
6.aprīlis
Otrdiena
7.aprīlis
Trešdiena
8.aprīlis
Ceturtdiena
9.aprīlis
Piektdiena
10.aprīlis

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Augkopība - LAt19-8
    Sestdiena,  4.aprīlis  2020
8.10-09.35 Ražas sagatavošana uzglabāšanai Tālmācība S. Audere
09.40-12.35 Lopbarības ražošana Tālmācība S. Audere
13.25-17.50 Lopbarības ražošana Tālmācība S. Audere
    Sestdiena,  18.aprīlis  2020
8.10-12.35 Lopbarības ražošana Tālmācība/ S. Audere
13.25-17.05 Lopbarības ražošana Tālmācība/ S. Audere
    Sestdiena,  9.maijs  2020
8.10-12.35 Lopbarības ražošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Augkopības mehanizācija v.k. 201.kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  16.maijs  2020
8.10-12.35 Sabiedrības un cilvēka drošība 136.kab. - L. Sukaruka
13.25-17.50 Augkopības mehanizācija v.k. 201.kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  23.maijs  2020
9.40-12.35 Lopbarības ražošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Augkopības mehanizācija v.k. 201.kab. V. Kriškalns
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns