PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
18.novembris
Otrdiena
19.novembris
Trešdiena
20.novembris
Ceturtdiena
21.novembris
Piektdiena
22.novembris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Augkopība - LAn19-9
    Sestdiena,  23.novembris  2019
8.10-12.35 Sabiedrības un cilvēka drošība 136.kab. - L. Sukaruka
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  30.novembris  2019
8.10-09.35 Kultūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
09.40-12.35 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215. kab. S. Audere
13.25-17.50 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana v.k. 201. kab. V.Kriškalns
    Sestdiena,  7.decembris  2019
8.10-12.35 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137. kab. J. Lācis
    Sestdiena,  14.decembris  2019
8.10-12.35 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Augkopības mehanizācija v.k. 201.kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  21.decembris  2019
8.10-12.35 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137. kab. J. Lācis
    Sestdiena,  28.decembris  2019
8.10-11.05 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
11.05-12,35 Augu aizsardzība v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Augkopības mehanizācija v.k. 201. kab. V.Kriškalns
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns