PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 
BA20 • BN20 • DA20 • DP20 • EE20 • ID20 • IP20 • KM20 • LA20 • LM20 • MAa20 • MAb20 • MAv20 • TP20 • UK20 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
8.marts
Otrdiena
9.marts
Trešdiena
10.marts
Ceturtdiena
11.marts
Piektdiena
12.marts

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn20-9 • LAt21-1

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Augkopība - LAt21-1
    Sestdiena,  6.marts  2021
08.10-12.35 Lopkopības pamati attālināti A. Rābante
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana attālināti_S. Audere
    Sestdiena,  13.marts  2021
08.10-12.35 Lopkopības pamati attālināti A. Rābante
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana attālināti_S. Audere
    Sestdiena,  20.marts  2021
08.10-12.35 Lopkopības pamati attālināti A. Rābante
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana attālināti_S. Audere
    Sestdiena,  27.marts  2021
08.10-12.35 Lopkopības pamati attālināti A. Rābante
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana attālināti_S. Audere
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns