PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
21.janvāris
Otrdiena
22.janvāris
Trešdiena
23.janvāris
Ceturtdiena
24.janvāris
Piektdiena
25.janvāris

Pirmdiena
28.janvāris
Otrdiena
29.janvāris
Trešdiena
30.janvāris
Ceturtdiena
31.janvāris
Piektdiena
1.februāris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Pirmdiena
21.janvāris
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      Aa16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
3 Sports E.Dzudzilo
4 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
  Pārst.      Aa18 
1 Eksāmens autombiļu uzbūves pamati 209-A.Šops
2 Eksāmens autombiļu uzbūves pamati 209-A.Šops
3 Eksāmens autombiļu uzbūves pamati 021-A.Šops
4 Eksāmens autombiļu uzbūves pamati 021-A.Šops
  Pārst.      Ab16 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
  Pārst.      Ab18 
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Fizika-T 223-J.Čeksters
  Pārst.      AD17 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Patstāvīgie darbi literatūrā D.Gabriša
  Pārst.      AE16 
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
4 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
  Pārst.      Av18 
1 Automobiļu šasijas remonts 006-P.Punculis
2 Automobiļu šasijas remonts 006-P.Punculis
3 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
4 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
  Pārst.      BJ15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
3 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
4 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
  Pārst.      BN15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
3 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
4 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
  Pārst.      BRk16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk17 
1 Ģeogrāfija 126-I.Eglīte
2 Vizuālā māksla 219-L.Veipāne
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
  Pārst.      BT15 
1 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
2 Sports L.Banka
3 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
4 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
  Pārst.      BT16 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
4 Sports L.Banka
  Pārst.      D15 
1 Sports L.Banka
2 Likumdošana 413-I.Simkeviča
3 Likumdošana 413-I.Simkeviča
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      D17 
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Sports J.Olengovičš
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      D18 
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
  Pārst.      Da16 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
4 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
  Pārst.      Db16 
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē 421-L.Ozolante
4 Sports L.Banka
  Pārst.      E17 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.105-I.Mālniece
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-1 v.k.307-D.Stīpniece
3 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-1 v.k.307-D.Stīpniece
4 Matemātika 306-D.Freimane
  Pārst.      E18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
2 Pārtikas prečzinība-T v.k.105-I.Mālniece
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
5 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      L15 
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Agronomija v.k.215-S.Audere
  Pārst.      L16 
1 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts v.k.201-V.Kriškalns
2 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      L17 
1 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
2 Ķīmija 126-I.Eglīte
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      L18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Ķīmija 126-I.Eglīte
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
  Pārst.      M15 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
3 Eksāmens lauksaimniecības tehnika v.k.201-V.Kriškalns
4 Eksāmens lauksaimniecības tehnika v.k.201-V.Kriškalns
5 Eksāmens lauksaimniecības tehnika v.k.201-V.Kriškalns
  Pārst.      M18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
  Pārst.      ML16 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
3 Sports L.Banka
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      ML17 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope V.Kriškalns
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
  Pārst.      MS16 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
3 Sports L.Banka
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      MS17 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope V.Kriškalns
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
  Pārst.      Ndv18-1 
1 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
2 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
3 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
4 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
  Pārst.      P17 
1 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
  Pārst.      P18 
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
3 Informātika 414-N.Bumbiere
4 Informātika 414-N.Bumbiere
  Pārst.      S15 
1 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
2 Statistikas pamati 221-D.Sproģe
3 Statistikas pamati 221-D.Sproģe
4 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
  Pārst.      S16 
1 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
2 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      S17 
1 Grāmatvedības pamati 412-L.Ozolante
2 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      S18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Klientu apkalpošanas pamati 407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns