PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
28.janvāris
Otrdiena
29.janvāris
Trešdiena
30.janvāris
Ceturtdiena
31.janvāris
Piektdiena
1.februāris

Pirmdiena
4.februāris
Otrdiena
5.februāris
Trešdiena
6.februāris
Ceturtdiena
7.februāris
Piektdiena
8.februāris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Pirmdiena
28.janvāris
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sports E.Dzudzilo
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      Aa16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
  Pārst.      Aa18 
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Fizika-T 219-K.Rebinova
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Matemātika 318-D.Brakša
  Pārst.      Ab16 
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
  Pārst.      Ab18 
1 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 412-R.Rusmanis
2 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
3 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
4 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
  Pārst.      AD17 
1 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
  Pārst.      AE16 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      Av18 
1 Automobiļu šasijas remonts apkop.punkts-P.Punculis
2 Automobiļu šasijas remonts apkop.punkts-P.Punculis
3 Automobiļu šasijas remonts apkop.punkts-P.Punculis
4 Automobiļu šasijas remonts apkop.punkts-P.Punculis
  Pārst.      BJ15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BN15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BRk16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk17 
1 Būvdarbu tehnoloģijas pamati v.k.304-S.Sausais
2 Vizuālā māksla 219-L.Veipāne
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
  Pārst.      BT15 
1 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
3 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
4 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
  Pārst.      BT16 
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Sports L.Banka
  Pārst.      D15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      D17 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Matemātika 306-D.Freimane
  Pārst.      D18 
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
  Pārst.      Da16 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Likumdošana 413-I.Simkeviča
4 Perifērijas ierīces-1 409-I.Udrovska
  Pārst.      Db16 
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Perifērijas ierīces-1 409-I.Udrovska
3 Perifērijas ierīces-1 409-I.Udrovska
4 Likumdošana 413-I.Simkeviča
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Profesionālā angļu valoda 310-A.Ronis
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Sports L.Banka
  Pārst.      E17 
1 Ēdienu gatavošanas pr v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošanas pr v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošanas pr v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošanas pr v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      E18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
  Pārst.      L15 
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
4 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      L16 
1 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
2 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
  Pārst.      L17 
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Ķīmija 126-I.Eglīte
3 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      L18 
1 Bioloģija 126-I.Eglīte
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Augsnes īpašības un ielabošana-T v.k.215-S.Audere
  Pārst.      M15 
1 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
2 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi iekšdedzeas motori R.Rusmanis
  Pārst.      M18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-1 019-S.Ķezis
  Pārst.      ML16 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Bioloģija 126-I.Eglīte
3 Sports L.Banka
4 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
  Pārst.      ML17 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope V.Kriškalns
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      MS16 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Sports L.Banka
4 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
  Pārst.      MS17 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope V.Kriškalns
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      Ndv18-1 
1 Audzināšanas teorija u R.Dudko
2 Audzināšanas teorija u R.Dudko
3 Audzināšanas teorija u R.Dudko
4 Audzināšanas teorija u R.Dudko
  Pārst.      P17 
1 Sistēmu programmēšana-1 413-I.Simkeviča
2 Sistēmu programmēšana-1 413-I.Simkeviča
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
  Pārst.      P18 
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
3 Informātika 414-N.Bumbiere
4 Informātika 414-N.Bumbiere
  Pārst.      S15 
1 Darbs birojā pr. 407-M.Eihentāle
2 Statistikas pamati 221-D.Sproģe
3 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Darbs birojā pr. 407-M.Eihentāle
  Pārst.      S16 
1 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
  Pārst.      S17 
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
3 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      S18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns