PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
20.maijs
Otrdiena
21.maijs
Trešdiena
22.maijs
Ceturtdiena
23.maijs
Piektdiena
24.maijs

Pirmdiena
27.maijs
Otrdiena
28.maijs
Trešdiena
29.maijs
Ceturtdiena
30.maijs
Piektdiena
31.maijs

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Pirmdiena
20.maijs
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      Aa16 
1 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Aa18 
1 Fizika 212-K.Rebinova
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Fizika 212-K.Rebinova
5 Audzinātāja stunda 223-K.Rebinova
  Pārst.      Ab16 
1 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Ab18 
1 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
2 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Matemātika 318-D.Brakša
  Pārst.      AD17 
1 Literatūra D.Gabriša
2 Literatūra D.Gabriša
3 Literatūra D.Gabriša
4 Literatūra D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda T.Stjopkina
  Pārst.      AE16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Av18 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BJ15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BRk17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BT15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BT16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Konsultācija latviešu valoda CE 215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      D15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      D17 
1 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
2 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
3 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
4 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda 413-I.Simkeviča
  Pārst.      D18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība v.k.308-V.Merkurjevs
2 Sabiedrība un cilvēka drošība v.k.308-V.Merkurjevs
3 Fizika 223-J.Čeksters
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža-T 412-J.Brakšs
  Pārst.      Da16 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
4 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
  Pārst.      Db16 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
4 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Konsultācija latviešu valoda CE 215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      E17 
1 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
  Pārst.      E18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      L15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      L16 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
4 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
  Pārst.      L17 
1 Agranomija S.Audere
2 Agranomija S.Audere
3 Agranomija S.Audere
4 Agranomija S.Audere
5 Agranomija S.Audere
  Pārst.      L18 
1 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
2 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
3 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
4 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
5 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
  Pārst.      M15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      M18 
1 Fizika 223-J.Čeksters
2 Fizika 223-J.Čeksters
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
  Pārst.      ML16 
1 Patsāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
3 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
4 Patsāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
  Pārst.      ML17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      MS16 
1 Patsāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
3 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
  Pārst.      MS17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      P17 
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
5 Audzinātāja stunda 413-I.Simkeviča
  Pārst.      P18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība v.k.308-V.Merkurjevs
2 Sabiedrība un cilvēka drošība v.k.308-V.Merkurjevs
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Fizika 223-J.Čeksters
  Pārst.      S15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      S16 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
4 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
  Pārst.      S17 
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Angļu valoda S.Ganiņa
  Pārst.      S18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns