PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
7.oktobris
Otrdiena
8.oktobris
Trešdiena
9.oktobris
Ceturtdiena
10.oktobris
Piektdiena
11.oktobris

Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Pirmdiena
7.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Datorzinības P.410-Z.Dubova
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Profesionālā saskarsme P.221-J.Plendišķe
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
  Pārst.      BN17 
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
3 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      BN18 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
  Pārst.      BN19 
1 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.203-L.Šķēle
2 Ķīmija C.206-I.Eglīte
3 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-T C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-D.Brakša
  Pārst.      DA18 
1 Patstāvīgie darbi apģērbu izgatavošanas tehnoloģija 1 I.Brokane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      DA19 
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Kompozīcija C.darbnīcas- I.Brokane
3 Ķīmija C.410-I.Eglīte
4 Ķīmija C.206-I.Eglīte
  Pārst.      DM18 
1 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      DM19 
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
3 Ķīmija C.410-I.Eglīte
4 Ķīmija C.206-I.Eglīte
  Pārst.      EE16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      EE18 
1 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      EE19 
1 Ķīmija C.206-I.Eglīte
2 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
  Pārst.      ID17 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
  Pārst.      ID18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      ID19 
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde P.413-I.Simkeviča
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
  Pārst.      IDa16 
1 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
  Pārst.      IDb16 
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
  Pārst.      IP17 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
4 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      IP18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      IP19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      KM16 
1 Eksāmens galdniecības darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Eksāmens galdniecības darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
4 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.203-L.Šķēle
  Pārst.      KM18 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
  Pārst.      KM19 
1 Ķīmija C.206-I.Eglīte
2 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
  Pārst.      LA18 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
4 Konsultācija prakses aizstāvēšanai P.v.k.215-S.Audere
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      LM18 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
  Pārst.      LM19 
1 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
2 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
3 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
4 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
  Pārst.      MA16 
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
  Pārst.      MA19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
  Pārst.      ME16 
1 Patstāvīgie darbi motora vadības sistēmu diagn. un rem. A.Dedumets
2 Sports E.Dzudzilo
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      TE16 
1 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sports L.Banka
  Pārst.      TE17 
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
  Pārst.      TP18 
1 Sports L.Banka
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      TP19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Komerczinību pamati P.419-L.Ozolante
2 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      UK18 
1 Sports L.Banka
2 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
  Pārst.      UK19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns