PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

Pirmdiena
21.oktobris
Otrdiena
22.oktobris
Trešdiena
23.oktobris
Ceturtdiena
24.oktobris
Piektdiena
25.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Pirmdiena
14.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
3 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
4 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
4 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN17 
1 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
2 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
  Pārst.      BN19 
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a C.205-J.Urtāns
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      DA18 
1 Patstāvīgie darbi apģērbu izgatavošanas tehnoloģija 1 I.Brokane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DA19 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Kompozīcija C.darbnīcas- I.Brokane
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Matemātika C.304-D.Brakša
  Pārst.      DM18 
1 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DM19 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Matemātika C.304-D.Brakša
  Pārst.      EE16 
1 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati C.206-G.Veģere
4 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
  Pārst.      EE17 
1 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
2 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      EE18 
1 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      EE19 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a C.205-J.Urtāns
3 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
4 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
  Pārst.      ID17 
1 Patstāvīgie darbi biroja tehnikas apkope un remonts J.Brakšs
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Sports J.Olengovičs
  Pārst.      ID18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      ID19 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      IDa16 
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Sports E.Dzudzilo
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
  Pārst.      IDb16 
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Sports L.Banka
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
  Pārst.      IP17 
1 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Sports J.Olengovičs
  Pārst.      IP18 
1 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      IP19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
  Pārst.      KM16 
1 Eksāmens galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Eksāmens galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Konsultācija eksāmenam kokgriešanas pamati C.darbnīcas-L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Lietišķā saskarsme C.410-L.Veipāne
2 Lietišķā saskarsme C.410-L.Veipāne
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      KM18 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a C.205-J.Urtāns
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Lietišķā saskarsme C.410-L.Veipāne
  Pārst.      KM19 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība a C.206-J.Urtāns
  Pārst.      LA18 
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Ķīmija P.126-I.Eglīte
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
4 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      LM18 
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība) P.v.k.219-M.Skotele
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
  Pārst.      LM19 
1 Remonta pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1/Informātika-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.410-Z.Dubova
3 Remonta pamati-2/Informātika-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.410-Z.Dubova
4 Remonta pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
  Pārst.      MA16 
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
  Pārst.      MA19 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Sports E.Dzudzilo
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
  Pārst.      ME16 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Drošības sistēmu diagnostika un remonts u P.006-P.Punculis
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      TE16 
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
2 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
3 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sports L.Banka
  Pārst.      TE17 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
  Pārst.      TP18 
1 Sports L.Banka
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Ķīmija P.126-I.Eglīte
  Pārst.      TP19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
4 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
  Pārst.      UK18 
1 Sports L.Banka
2 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      UK19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns