PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 3.maijam
Pārst.     A14  
1 Patstāvīgie darbi iekšdedzes motori R.Rusmanis
2 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
4 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A15  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
3 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     A17  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Aa16  
1 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
4 Fizika-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AD17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ADv17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     AE14  
1 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas A.Dedumets
2 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas A.Dedumets
3 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas A.Dedumets
4 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas A.Dedumets
 
Pārst.     AE16  
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
2 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Profesionālā saskarsme-T v.k.308-O.Ansone
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     BT16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     D14  
1 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
2 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
3 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
4 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
 
Pārst.     D15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi 419-I.Udrovska
4 Sports J.Olengovičs
 
Pārst.     Da16  
1 Datoru uzbūve-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
2 Datoru uzbūve-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
3 Datoru uzbūve-2/Programmēšanas pamati-1 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
4 Datoru uzbūve-2/Programmēšanas pamati-1 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
 
Pārst.     Db16  
1 Datoru uzbūve-T 421-M.Rakeckis
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Datoru uzbūve-T 421-M.Rakeckis
 
Pārst.     E14  
1 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
2 Tiesību pamati 223-G.Veģere
3 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     E15  
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Sports L.Banka
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     E16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     E17  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Pārtikas prečzinība-T v.k.109-I.Mālniece
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 421-M.Rakeckis
3 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     L16  
1 Patstāvīgais darbs
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Agronomija-T v.k.215-S.Audere
4 Agronomija-T v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     L17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
3 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
4 Bioloģija 126-I.Eglīte
 
Pārst.     M14  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks V.Kriškalns
 
Pārst.     M15  
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
3 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 421-M.Rakeckis
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     M16  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     ML17  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-1 136-P.Sukaruka
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     MS17  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība-1 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     P17  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi 419-I.Udrovska
 
Pārst.     S14  
1 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
2 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
4 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
4 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S16  
1 Dokumentu pārvaldība-T 407-M.Eihentāle
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Biroja darba organizācija-T 407-M.Eihentāle
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     S17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Klientu apkalpošanas pamati 407-M.Eihentāle
3 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
http://pt.edu.lv