PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 3.maijam
Pārst.     A14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Pneimo un hidro sistēmas-T 019-A.Šops
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     A17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 021-A.Šops
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 021-A.Šops
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     Aa16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     AD17  
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ADv17  
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     Av17  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BA14  
1 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
2 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
3 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
4 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
5 Audzinātāja stunda 318-D.Brakša
 
Pārst.     BE14  
1 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
4 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda 318-D.Brakša
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Personāla vadības pamati 412-G.Beperščaite
 
Pārst.     BT16  
1 Patstāvīgie darbi būvmateriāli S.Sausais
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     D14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Utilītprogrammas-1 416-J.Brakšs
4 Utilītprogrammas-1 416-J.Brakšs
 
Pārst.     D17  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi 419-I.Udrovska
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     Da16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
2 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Literatūra 217-M.Lībiete
 
Pārst.     Db16  
1 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
2 Sports L.Banka
3 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     E14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Krāsu mācība, noformēšana-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E16  
1 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošana pr. D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
3 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     E17  
1 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     K14  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     L14  
1 Patstāvīgie darbi lopkopība M.Skotele
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Sports L.Banka
4 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L15  
1 Literatūra 215-M.Lībiete
2 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     L16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Angļu valoda 312-S.Ganiņa
 
Pārst.     L17  
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     M14  
1 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts pr. 008-A.Tilaks
2 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts pr. 008-A.Tilaks
3 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts pr. 008-A.Tilaks
4 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts pr. 008-A.Tilaks
 
Pārst.     M15  
1 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     M16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     ML17  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     MS17  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     P17  
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi 419-I.Udrovska
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     S14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15  
1 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
2 Komerczinību pamati v.k.208-S.Laiviņa
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     S16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Datormācība 414-N.Bumbiere
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
 
Pārst.     S17  
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
 
http://pt.edu.lv