PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
14.janvāris
Otrdiena
15.janvāris
Trešdiena
16.janvāris
Ceturtdiena
17.janvāris
Piektdiena
18.janvāris

Pirmdiena
21.janvāris
Otrdiena
22.janvāris
Trešdiena
23.janvāris
Ceturtdiena
24.janvāris
Piektdiena
25.janvāris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Otrdiena
15.janvāris
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
  Pārst.      Aa16 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Sports E.Dzudzilo
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
  Pārst.      Aa18 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
4 Informātika 410-Z.Dubova
  Pārst.      Ab16 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Automobiļu elektroiekārtu remonts-T 008-A.Dedumets
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
  Pārst.      Ab18 
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
4 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
  Pārst.      AD17 
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Sports E.Dzudzilo
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati 008-A.Dedumets
4 Fizika-1 211-I.Pavelko
  Pārst.      AE16 
1 Automobiļa elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Dedumets
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      Av18 
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
4 Automobiļu elektroiekārtu remonts-T 008-A.Dedumets
  Pārst.      BJ15 
1 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
2 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BN15 
1 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
2 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BRk16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk17 
1 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
2 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
3 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
4 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
  Pārst.      BT15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
3 Ēkas un būves v.k.304-S.Sausais
4 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
  Pārst.      BT16 
1 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Būvkonstrukciju montāža v.k.304-S.Sausais
  Pārst.      D15 
1 Sports L.Banka
2 Likumdošana 413-I.Simkeviča
3 Datorsistēmu vadība 416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība 416-J.Brakšs
  Pārst.      D17 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
  Pārst.      D18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
  Pārst.      Da16 
1 Saziņas veidi IT sistēmā-T 414-N.Bumbiere
2 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
3 Datu bāzes-1 413-I.Simkeviča
4 Matemātika 306-D.Freimane
  Pārst.      Db16 
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Profesionālā angļu valoda 310-A.Ronis
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      E17 
1 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      E18 
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Ķīmija 126-I.Eglīte
  Pārst.      L15 
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
4 Sabiedrības un cilvēku drošība 136-P.Sukaruka
  Pārst.      L16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
3 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
4 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      L17 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
  Pārst.      L18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Ķīmija 126-I.Eglīte
4 Informātika 414-N.Bumbiere
  Pārst.      M15 
1 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
2 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
3 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
  Pārst.      M18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Lauksaimniecības pamati v.k.215-S.Audere
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-1 019-S.Ķezis
  Pārst.      ML16 
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība V.Merkurjevs
2 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
3 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      ML17 
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      MS16 
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība V.Merkurjevs
2 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
3 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts 021-A.Šops
4 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      MS17 
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
  Pārst.      Ndv18-1 
1 Audzināšanas teorija u R.Dudko
2 Audzināšanas teorija u R.Dudko
3 Audzināšanas teorija u R.Dudko
4 Audzināšanas teorija u R.Dudko
  Pārst.      P17 
1 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
2 Patstāvīgie darbi Sistēmu programmēšana I.Simkeviča
3 Patstāvīgie darbi Sistēmu programmēšana I.Simkeviča
4 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
  Pārst.      P18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
  Pārst.      S15 
1 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
2 Darba un komerctiesības v.k.208-G.Veģere
3 Darba un komerctiesības v.k.208-G.Veģere
4 Retorika un prezentācijas māksla 137-I.Tauniņa
  Pārst.      S16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      S17 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 137-D.Birzniece
  Pārst.      S18 
1 Dabas zinības 126-I.Eglīte
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 137-D.Birzniece
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns