PT Time Uz veco versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
10.jūnijs
Otrdiena
11.jūnijs
Trešdiena
12.jūnijs
Ceturtdiena
13.jūnijs
Piektdiena
14.jūnijs

Pirmdiena
17.jūnijs
Otrdiena
18.jūnijs
Trešdiena
19.jūnijs
Ceturtdiena
20.jūnijs
Piektdiena
21.jūnijs

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Otrdiena
11.jūnijs
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
4 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
5 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
  Pārst.      Aa16 
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
  Pārst.      Aa18 
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
4 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
  Pārst.      Ab16 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi autombiļu elektroiekārtu remonts A.Dedumets
  Pārst.      Ab18 
1 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
  Pārst.      AD17 
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Literatūra 217-Dabriša
4 Literatūra 217-Dabriša
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
  Pārst.      AE16 
1 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
2 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
3 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
4 Kvalifikācijas prakses atskaite 131-A.Dedumets
5 Kvalifikācijas prakses atskaite 131-A.Dedumets
  Pārst.      Av18 
1 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
2 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
3 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
4 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
5 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
  Pārst.      BJ15 
1 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
2 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
3 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
4 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
  Pārst.      BN15 
1 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
2 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
3 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
4 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
  Pārst.      BRk16 
2 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
3 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
4 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
  Pārst.      BRk17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BT15 
1 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
2 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
3 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
4 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
  Pārst.      BT16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      D15 
1 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
2 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
3 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
4 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
  Pārst.      D17 
1 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
2 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
3 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      D18 
1 Patstāvīgie darbi
2 Fizika-1 223-J.Čeksters
3 Krievu valoda-1 315-J.Bražena
4 Krievu valoda-1 315-J.Bražena
  Pārst.      Da16 
1 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Datortīkli 409-J.Joksts
4 Datortīkli 409-J.Joksts
  Pārst.      Db16 
1 Datortīkli 409-J.Joksts
2 Datortīkli 409-J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      E17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      E18 
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      L15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      L16 
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      L17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      L18 
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Patstāvīgie darbi sabiedrība un cilvēka drošība P.Sukaruka
4 Patstāvīgie darbi sabiedrība un cilvēka drošība P.Sukaruka
  Pārst.      M15 
1 Sabiedrība un cilvēku drošība v.k.211-V.Merkurjevs
2 Sabiedrība un cilvēku drošība v.k.211-V.Merkurjevs
3 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts ražos.darbn.-V.Kriškalns
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
  Pārst.      M18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
  Pārst.      ML16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      ML17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MS16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      MS17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      P17 
1 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
2 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
3 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
4 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
  Pārst.      P18 
1 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
2 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
3 Fizika-1 223-J.Čeksters
4 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
  Pārst.      S15 
1 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
2 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
3 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
4 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
  Pārst.      S16 
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      S17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
  Pārst.      S18 
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
http://pt.edu.lv   Andrejs Rampāns