PT Time Uz veco versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
17.jūnijs
Otrdiena
18.jūnijs
Trešdiena
19.jūnijs
Ceturtdiena
20.jūnijs
Piektdiena
21.jūnijs

Otrdiena
25.jūnijs
Trešdiena
26.jūnijs
Ceturtdiena
27.jūnijs
Piektdiena
28.jūnijs

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Otrdiena
18.jūnijs
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Aa16 
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
  Pārst.      Aa18 
1 Fizika 223-K.Rebinova
2 Fizika 223-K.Rebinova
3 Fizika 223-K.Rebinova
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
  Pārst.      Ab16 
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
  Pārst.      Ab18 
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      AD17 
1 Patstāvīgie darbi autombiļu vadītāju sagatavošana J.Lācis
2 Patstāvīgie darbi autombiļu vadītāju sagatavošana J.Lācis
3 Patstāvīgie darbi autombiļu vadītāju sagatavošana J.Lācis
4 Patstāvīgie darbi autombiļu vadītāju sagatavošana J.Lācis
  Pārst.      AE16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Av18 
1 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
2 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
3 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
4 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
5 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
  Pārst.      BJ15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BN15 
1 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.219-E.Pūce
2 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.219-E.Pūce
3 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.219-E.Pūce
  Pārst.      BRk16 
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
  Pārst.      BRk17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BT15 
1 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
2 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
3 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
4 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
  Pārst.      BT16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      D15 
1 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
2 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
3 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
4 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
  Pārst.      D17 
1 Sociālās un pilsoniskā prasme Praktiskie darbi v.k.208-G.Veģere
2 Sociālās un pilsoniskā prasme Praktiskie darbi v.k.208-G.Veģere
3 Sociālās un pilsoniskā prasme Praktiskie darbi v.k.208-G.Veģere
  Pārst.      D18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 J.Brakšs/J.Brakšs
Informātika-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 N.Bumbiere/J.Brakšs
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 J.Brakšs/J.Brakšs
3 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 J.Brakšs/J.Brakšs
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 J.Brakšs/J.Brakšs
  Pārst.      Da16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Db16 
1 Datortīkli 409-J.Joksts
2 Datortīkli 409-J.Joksts
3 Datortīkli 409-J.Joksts
4 Datortīkli 409-J.Joksts
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakses dokumentu iesniegšana v.k.307-D.Stīpniece
2 Kvalifikācijas prakses dokumentu iesniegšana v.k.307-D.Stīpniece
3 Kvalifikācijas prakses dokumentu iesniegšana v.k.307-D.Stīpniece
  Pārst.      E16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      E17 
1 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
2 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
3 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
4 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
  Pārst.      E18 
1 Informātika 410-Z.Dubova
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Informātika 410-Z.Dubova
  Pārst.      L15 
1 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.212-L.Ozolante
2 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.219-M.Skotele
3 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības mašīnas V.Kriškalns
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības mašīnas V.Kriškalns
  Pārst.      L16 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
  Pārst.      L17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      L18 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      M15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      M18 
1 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
5 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
  Pārst.      ML16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      ML17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MS16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      MS17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      P17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      P18 
1 Sistēmu programmēšana K.Rebinova
Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Sistēmu programmēšana K.Rebinova
Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
3 Sistēmu programmēšana K.Rebinova
Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
4 Sistēmu programmēšana K.Rebinova
Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
5
Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
  Pārst.      S15 
1 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. . M.Eihentāle
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana "407-M.Eihentāle,L.Ozolante,N.Bumbiere"
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana "407-M.Eihentāle,L.Ozolante,N.Bumbiere"
4 Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      S16 
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      S17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      S18 
1 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
2 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Lietišķo attiecību psiholoģija 309-L.Veipāne
http://pt.edu.lv   Andrejs Rampāns