PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
16.septembris
Otrdiena
17.septembris
Trešdiena
18.septembris
Ceturtdiena
19.septembris
Piektdiena
20.septembris

Pirmdiena
23.septembris
Otrdiena
24.septembris
Trešdiena
25.septembris
Ceturtdiena
26.septembris
Piektdiena
27.septembris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Otrdiena
17.septembris
  Pārst.      BB17 
1 Datorzinības P.410-Z.Dubova
2 Latvijas vēsture P.319-A.Kalnietis
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
4 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN17 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
  Pārst.      BN19 
1 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
2 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
3 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DA18 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
  Pārst.      DA19 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      DM18 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
  Pārst.      DM19 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      EE16 
1 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
2 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      EE17 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
  Pārst.      EE18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      EE19 
1 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-Z.Medne
  Pārst.      ID17 
1 Sports J.Olengovičs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
  Pārst.      ID18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
  Pārst.      ID19 
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      IDa16 
1 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
  Pārst.      IDb16 
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
  Pārst.      IP17 
1 Sports J.Olengovičs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
  Pārst.      IP18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      IP19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Audzinātāja stunda M.Vītola
4 Audzinātāja stunda M.Vītola
  Pārst.      KM16 
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
  Pārst.      KM18 
2 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Sports K.Puriņa
5 Ekonomika C.206-M.Dambītis
  Pārst.      KM19 
1 Materiālmācība C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
4 Matemātika C.304-Z.Medne
  Pārst.      LA18 
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
  Pārst.      LI16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LI17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LM17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM18 
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
  Pārst.      LM19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
  Pārst.      MA16 
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
  Pārst.      MA19 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
  Pārst.      ME16 
1 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
  Pārst.      MS16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MS17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      TE16 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.421-L.Ozolante
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.421-L.Ozolante
4 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
  Pārst.      TE17 
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.212-L.Ozolante
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
  Pārst.      TP18 
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      TP19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
2 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
4 Datormācība P.414-N.Bumbiere
  Pārst.      UK18 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
  Pārst.      UK19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Informātika P.414-N.Bumbiere
3 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
4 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns