PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

Pirmdiena
21.oktobris
Otrdiena
22.oktobris
Trešdiena
23.oktobris
Ceturtdiena
24.oktobris
Piektdiena
25.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Otrdiena
15.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Datorzinības P.410-Z.Dubova
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
4 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
2 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
3 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
4 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN17 
1 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
4 Matemātika C.304-Z.Medne
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN19 
1 Ģeodēzisko darbu izpilde-T C.205-E.Pūce
2 Ģeodēzisko darbu izpilde-T C.205-E.Pūce
3 Ģeodēzisko darbu izpilde-T C.205-E.Pūce
4 Ģeodēzisko darbu izpilde-T C.205-E.Pūce
  Pārst.      DA18 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Angļu valoda C.305-T.Stālmane
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DA19 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      DM18 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DM19 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      EE16 
1 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
2 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
3 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
4 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
3 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Matemātika C.304-Z.Medne
  Pārst.      EE18 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      EE19 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
  Pārst.      ID17 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Sports J.Olengovičs
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      ID18 
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
  Pārst.      ID19 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
  Pārst.      IDa16 
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
  Pārst.      IDb16 
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
  Pārst.      IP17 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Sports J.Olengovičs
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      IP18 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Fizika C.401-M.Vītola
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      IP19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      KM16 
1 Eksāmens kokgriešanas pamati C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Eksāmens kokgriešanas pamati C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Stilu mācība 309-E.Rasa
4 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Stilu mācība C.309-E.Rasa
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.203-L.Šķēle
  Pārst.      KM18 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Kokapstrādes darbmašīnas C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      KM19 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
  Pārst.      LA18 
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
4 Matemātika P.318-D.Brakša
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
  Pārst.      LM18 
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība) P.v.k.219-M.Skotele
3 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
4 Matemātika P.318-D.Brakša
  Pārst.      LM19 
1 Lauksaimniecības pamati-T P.v.k.215-S.Audere
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
  Pārst.      MA16 
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
  Pārst.      MA19 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
3 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
4 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
  Pārst.      ME16 
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
  Pārst.      TE16 
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
  Pārst.      TE17 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
  Pārst.      TP18 
1 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      TP19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Informātika P.410-Z.Dubova
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
  Pārst.      UK18 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
  Pārst.      UK19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns