PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-1
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 26.februāra līdz 2018.gada 2.martam
Pārst.     A14  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 137-P.Sukaruka
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     A15  
1 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Literatūra 217-M.Lībiete
4 Satiksmes noteikumi un kustības drošība 137-J.Lācis
 
Pārst.     A17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 021-A.Šops
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 021-A.Šops
3 Informātika-1/Angļu valoda-2 414-N.Bumbiere/310-A.Ronis
4 Informātika-2/Angļu valoda-1 414-N.Bumbiere/310-A.Ronis
 
Pārst.     Aa16  
1 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     Ab16  
1 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 223-G.Veģere
4 Matemātika 306-D.Freimane
5 Audzinātāja stunda 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     AD17  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ADv17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
 
Pārst.     AE14  
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1 008-A.Tilaks
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1 008-A.Tilaks
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1 008-A.Tilaks
4 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
2 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Likumdošanas pamati 223-G.Veģere
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     BT16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
 
Pārst.     D14  
1 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
2 Datortīkli-T 412-J.Joksts
3 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
4 Biroja lietotnes 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D15  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Saziņas veidi IT sistēmā-T 416-J.Brakšs
3 Datortīkli-T 412-J.Joksts
4 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
 
Pārst.     D17  
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-T 416-J.Joksts
 
Pārst.     Da16  
1 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
2 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
 
Pārst.     Db16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
4 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     E14  
1 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E15  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
4 Matemātika 318-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
 
Pārst.     E17  
1 Informātika 410-Z.Dubova
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Tirgzinības-T v.k.208-S.Laiviņa
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     L16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L17  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība) v.k.219-M.Skotele
3 Pneimo un hidro sistēmas-T 021-A.Šops
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     M16  
1 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
2 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ML17  
1 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     MS17  
1 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     P17  
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-T 416-J.Joksts
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S14  
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
2 Datormācība 414-N.Bumbiere
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     S16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S17  
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 223-D.Birzniece
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://pt.edu.lv