PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 3.maijam
Pārst.     A14  
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Automobiļu ekspluatācija un remonts-2 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Automobiļu ekspluatācija un remonts-2 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Automobiļu ekspluatācija un remonts-2 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Automobiļu ekspluatācija un remonts-2 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A15  
1 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
2 Sports E.Dzudzilo
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
 
Pārst.     A17  
1 Krievu valoda-1/Angļu valoda-2 315-J.Bražena/310-A.Ronis
2 Krievu valoda-2/Angļu valoda-1 315-J.Bražena/310-A.Ronis
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     Aa16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
2 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     Ab16  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Automobiļu vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     AD17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ADv17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     AE14  
1 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas A.Dedumets
2 Eksāmens automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas 131-A.Dedumets
3 Eksāmens automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas 131-A.Dedumets
4 Eksāmens automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE16  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana-T v.k.304-D.Krutova
 
Pārst.     BT16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
3 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     D14  
1 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
3 Likumdošana 413-I.Simkeviča
4 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
 
Pārst.     D15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17  
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     Da16  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     Db16  
1 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
2 Datoru uzbūve-T 421-M.Rakeckis
3 Datoru uzbūve-T 421-M.Rakeckis
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     E14  
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
2 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
3 Tiesību pamati 223-G.Veģere
4 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     E16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     E17  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums-T v.k.109-I.Mālniece
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 421-M.Rakeckis
2 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
3 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
4 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Agronomija-T v.k.215-S.Audere
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L17  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Informātika 419-I.Udrovska
4 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     M14  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     M15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
4 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 421-M.Rakeckis
 
Pārst.     M16  
1 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
2 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     ML17  
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     MS17  
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     P17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S14  
1 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
2 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
4 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     S16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S17  
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 221-D.Birzniece
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://pt.edu.lv