PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
4 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 021-A.Šops
2 Angļu valoda-3 310-A.Ronis
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu vadītāju sagatavošana 410-J.Lācis
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu vadītāju sagatavošana 410-J.Lācis
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu uzbūves pamati-1 004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-1 004-R.Rusmanis
3 Informātika 414-N.Bumbiere
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Demontāža un montāža-T v.k308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-T v.k308-E.Salmiņš
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Fizika-2 apkop.punkts-S.Grosbergs/209-I.Pavelko
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Angļu valoda-2 apkop.punkts-S.Grosbergs/307-S.Ganiņa
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2/Fizika-1 apkop.punkts-S.Grosbergs/209-I.Pavelko
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2/Angļu valoda-1 apkop.punkts-S.Grosbergs/307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Darba normēšanas un tāmēšanas pamati-T v.k.304-D.Krutova
2 Būvkonstrukcijas v.k.304-D.Krutova
3 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
4 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Darba normēšanas un tāmēšanas pamati-T v.k.304-D.Krutova
2 Būvkonstrukcijas v.k.304-D.Krutova
3 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
4 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
4 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana-T v.k.304-D.Krutova
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Sports L.Banka
3 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
4 Ekonomika v.k.211-S.Laiviņa
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
3 Psiholoģija 136-G.Grīnberga
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
2 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda 309-L.Banka
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
3 Lietišķo attiecību psiholoģija v.k.307-D.Stīpniece
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Sports L.Banka
3 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
4 Ekonomika v.k.211-S.Laiviņa
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Viesmīlības pamati-T v.k.105-I.Mālniece
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums-T v.k.105-I.Mālniece
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Matemātika 413-D.Freimane
Pārst.     K14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
3 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
4 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Tirgzinības-T v.k.208-S.Laiviņa
2 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
3 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
4 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Sports L.Banka
2 Bioloģija-T 126-I.Eglīte
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
3 Informātika 419-I.Udrovska
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
2 Pneimo un hidro sistēmas-T 021-A.Šops
3 Pneimo un hidro sistēmas-T 021-A.Šops
4 Mašīnu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda/Vācu valoda v.k.208-S.Laiviņa/309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Sports L.Banka
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 24.aprīlis 2018. - šodien
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Klientu apkalpošanas pamati 407-M.Eihentāle
3 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
4 Informātika 419-I.Udrovska
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://pt.edu.lv