PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda-1/Patstāvīgie darbi angļu valoda-2 S.Ganiņa/T.Stjopkina
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Remonta pamati-2/Automobiļu uzbūves pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa/021-A.Šops
3 Remonta pamati-2/Automobiļu uzbūves pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa/021-A.Šops
4 Remonta pamati-2/Sabiedrības un cilvēka drošība-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa/136-P.Sukaruka
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Automobiļu vadītāju sagatavošana 410-J.Lācis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Automobiļu vadītāju sagatavošana 410-J.Lācis
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Remonta pamati-T atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Informātika 414-N.Bumbiere
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
2 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Angļu valoda-2 apkop.punkts-S.Grosbergs/307-S.Ganiņa
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-2 apkop.punkts-S.Grosbergs/v.k.308-E.Salmiņš
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2/Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs/v.k.308-E.Salmiņš
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2/Angļu valoda-1 apkop.punkts-S.Grosbergs/307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
2 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 131-A.Dedumets
3 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 131-A.Dedumets
4 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 131-A.Dedumets
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
2 Būvdarbu organizācija v.k.304-S.Sausais
3 Sports L.Banka
4 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
2 Būvdarbu organizācija v.k.304-S.Sausais
3 Sports L.Banka
4 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Ēkas un būves v.k.304-S.Sausais
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Interneta lapu izveide-1 409-J.Joksts
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Operētājsistēmas-1/Angļu valoda-2 416-J.Brakšs/307-S.Ganiņa
3 Operētājsistēmas-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
4 Operētājsistēmas-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
2 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Sports L.Banka
5 Audzinātāja stunda L.Banka
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Ēdienu gatavošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
2 Sports L.Banka
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
3 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
4 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Ekonomika 410-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Agrobioloģija-T v.k.215-S.Audere
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
4 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Sports L.Banka
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Pneimo un hidro sistēmas-T 021-A.Šops
2 Motori pr. 004-R.Rusmanis
3 Motori pr. 004-R.Rusmanis
4 Motori pr. 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Fizika-T 131-A.Dedumets
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
4 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Matemātika 306-D.Freimane
5 Audzinātāja stunda/Vācu valoda v.k.208-S.Laiviņa/309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 22.maijs 2018.
1 Sports L.Banka
2 Klientu apkalpošanas pamati 407-M.Eihentāle
3 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://pt.edu.lv