PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
16.septembris
Otrdiena
17.septembris
Trešdiena
18.septembris
Ceturtdiena
19.septembris
Piektdiena
20.septembris

Pirmdiena
23.septembris
Otrdiena
24.septembris
Trešdiena
25.septembris
Ceturtdiena
26.septembris
Piektdiena
27.septembris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Trešdiena
18.septembris
  Pārst.      BB17 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Elektrotehnikas pamati P.223-D.Andersone
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Datorzinības P.410-Z.Dubova
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
2 Sports K.Puriņa
3 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
4 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN17 
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi matemātika Z.Medne
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN19 
1 Angļu valoda-1/Informātika-2 C.306-T.Stālmane/C.410-N.Bumbiere
2 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
3 Matemātika 304-D.Brakša
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
  Pārst.      DA18 
1 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
2 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
3 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DA19 
1 Matemātika 304-D.Brakša
2 Materiālmācība C.207-B.Cālīte
3 Materiālmācība C.207-B.Cālīte
4 Materiālmācība C.207-B.Cālīte
  Pārst.      DM18 
1 Kompozīcija C.210-E.Bušmane
2 Kompozīcija C.210-E.Bušmane
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DM19 
1 Matemātika 304-D.Brakša
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Materālmācība C.210-E.Bušmane
4 Materālmācība C.210-E.Bušmane
  Pārst.      EE16 
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Sports K.Puriņa
3 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
4 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
  Pārst.      EE17 
1 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi matemātika Z.Medne
  Pārst.      EE18 
1 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      EE19 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      ID17 
1 Patstāvīgie darbi biroja tehnikas apkope un remonts J.Brakšs
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409- A.Ļubinskis
4 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409- A.Ļubinskis
5 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      ID18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Sports L.Banka
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      ID19 
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      IDa16 
1 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
  Pārst.      IDb16 
1 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
2 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
  Pārst.      IP17 
1 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409- A.Ļubinskis
2 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409- A.Ļubinskis
3 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
4 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      IP18 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      IP19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Angļu valoda-1/Informātika-2 C.306-T.Stālmane/C.410-N.Bumbiere
4 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
  Pārst.      KM16 
1 Sports K.Puriņa
2 Stilu mācība C.309-E.Rasa
3 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Kokapstrādes darbmašīnas C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Sports K.Puriņa
4 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
  Pārst.      KM18 
1 Kokapstrādes darbmašīnas darbnīcas-L.Puriņš
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
  Pārst.      KM19 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
3 Zīmēšana, kompozīcija, koloristika C.210-E.Rasa
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      LA18 
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
  Pārst.      LI16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LI17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LM17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM18 
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
  Pārst.      LM19 
1 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
  Pārst.      MA16 
1 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Literatūra P.217-D.Gabriša
3 Sports E.Dzudzilo
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      MA19 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Sports E.Dzudzilo
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Fizika P.223-D.Andersone
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
  Pārst.      ME16 
1 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
  Pārst.      MS16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MS17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      TE16 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošnas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Sports L.Banka
4 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
  Pārst.      TE17 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P.v.k.307-D.Stīpniece
  Pārst.      TP18 
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Ķīmija P.126-I.Eglīte
4 Sports L.Banka
  Pārst.      TP19 
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Ķīmija P.126-I.Eglīte
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
2 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
4 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
  Pārst.      UK18 
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Sports L.Banka
  Pārst.      UK19 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns