PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
7.oktobris
Otrdiena
8.oktobris
Trešdiena
9.oktobris
Ceturtdiena
10.oktobris
Piektdiena
11.oktobris

Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Trešdiena
9.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Datorzinības P.410-Z.Dubova
4 Audzināšana P.221-J.Plendišķe
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
  Pārst.      BN17 
1 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.203-L.Šķēle
2 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.203-L.Šķēle
3 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      BN18 
1 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
  Pārst.      BN19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.203-L.Šķēle
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
  Pārst.      DA18 
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
4 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
  Pārst.      DA19 
1 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
2 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
  Pārst.      DM18 
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
4 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
  Pārst.      DM19 
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
  Pārst.      EE16 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
3 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
  Pārst.      EE18 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      EE19 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      ID17 
1 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409-A.Ļubinskis
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      ID18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Audzinātāja stunda P.410-Z.Dubova
  Pārst.      ID19 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      IDa16 
1 Sports E.Dzudzilo
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
4 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      IDb16 
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
3 Sports L.Banka
4 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
  Pārst.      IP17 
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409-A.Ļubinskis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      IP18 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      IP19 
1 Sports K.Puriņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
  Pārst.      KM16 
1 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Konsultācija eksāmenam galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
5 Audzinātāja stunda C.304-Z.Medne
  Pārst.      KM17 
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Sports K.Puriņa
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
  Pārst.      KM18 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
  Pārst.      KM19 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      LA18 
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Bioloģija P.126-I.Eglīte
4 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Sports L.Banka
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      LM18 
1 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Bioloģija P.126-I.Eglīte
4 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LM19 
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Bioloģija P.126-I.Eglīte
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
  Pārst.      MA16 
1 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
2 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Audzinātāja stunda P.126-I.Eglīte
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Sports E.Dzudzilo
4 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
  Pārst.      MA19 
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Fizika-T P.223-D.Andersone
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Audzinātāja stunda P.309-J.Urtāns
  Pārst.      ME16 
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
  Pārst.      TE16 
1 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      TE17 
1 Sports L.Banka
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Audzinātāja stunda P.v.k.307-D.Stīpniece
  Pārst.      TP18 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      TP19 
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
4 Sports L.Banka
  Pārst.      UK18 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      UK19 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns