PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-1
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 26.februāra līdz 2018.gada 2.martam
Pārst.     A14  
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
2 Sports J.Olengovičs
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
4 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A15  
1 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
2 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     A17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sports E.Dzudzilo
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda 318-D.Brakša
 
Pārst.     Aa16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 223-G.Veģere
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     Ab16  
1 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     AD17  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ADv17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     AE14  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-1 131-A.Dedumets
3 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-1 131-A.Dedumets
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE16  
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Literatūra 217-M.Lībiete
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Likumdošanas pamati 223-G.Veģere
 
Pārst.     BT16  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     D14  
1 Datorsistēmu vadība-1 416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība-1 416-J.Brakšs
3 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
4 Biroja lietotnes 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D15  
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
3 Saziņas veidi IT sistēmā-T 416-J.Brakšs
4 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     D17  
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Sports J.Olengovičs
 
Pārst.     Da16  
1 Programmēšanas pamati-1/Angļu valoda-2 413-I.Simkeviča/307-S.Ganiņa
2 Programmēšanas pamati-2/Angļu valoda-1 413-I.Simkeviča/307-S.Ganiņa
3 Literatūra 217-M.Lībiete
4 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Db16  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     E14  
1 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
5 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E15  
1 Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     E16  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     E17  
1 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums-T v.k.109-I.Mālniece
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Sports L.Banka
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     L16  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Sports L.Banka
3 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
4 Bioloģija 125-I.Eglīte
 
Pārst.     L17  
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
2 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Spēkratu uzbūve-T 006-P.Punculis
 
Pārst.     M16  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ML17  
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     MS17  
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     P17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Sports J.Olengovičs
 
Pārst.     S14  
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
3 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Literatūra 217-M.Lībiete
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     S16  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Sports L.Banka
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Datormācība 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     S17  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Sports L.Banka
 
http://pt.edu.lv