PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 3.maijam
Pārst.     A14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Automobiļu ekspluatācija un remonts-1 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Automobiļu ekspluatācija un remonts-1 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Automobiļu ekspluatācija un remonts-1 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Automobiļu ekspluatācija un remonts-1 008-A.Tilaks/004-R.Rusmanis
5 Audzinātāja stunda 321-S.Blīgzna
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
2 Angļu valoda 1/Angļu valoda 2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 006-P.Punculis
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
1 Literatūra 412-M.Lībiete
Pārst.     A17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Sports E.Dzudzilo
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Audzinātāja stunda 318-D.Brakša
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Fizika-T 131-A.Dedumets
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Matemātika 306-D.Freimane
5 Audzinātāja stunda 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Sports E.Dzudzilo
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Remonta pamati-T atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-T atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     AEv16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Remonta pamati-T atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-T atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Likumdošanas pamati 223-G.Veģere
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
2 Literatūra 412-M.Lībiete
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
1 Patstāvīgais darbs
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
Pārst.     D14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi datortīkli pr. J.Joksts
2 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
3 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
4 Biroja lietotnes 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
2 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
3 Sports E.Dzudzilo
4 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
3 Tiesību pamati 223-G.Veģere
4 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Sports L.Banka
3 Pārtikas prečzinība-T v.k.109-I.Mālniece
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
4 Agronomija-T v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
2 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Bioloģija-T 125-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
5 Audzinātāja stunda 410-Z.Dubova
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Informātika 419-I.Udrovska
Pārst.     M14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Lauksaimniecības tehnika a-T v.k.308-E.Salmiņš
3 Spēkratu uzbūve-T 006-P.Punculis
4 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Literatūra 215-L.Sudraba
2 Lauksaimniecības pamati (lopkopība)-T v.k.219-M.Skotele
3 Lauksaimniecības pamati (augkopība) v.k.215-S.Audere
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latvijas un pasaules vēstute 319-A.Kalnietis
5 Patstāvīgais darbs
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latvijas un pasaules vēstute 319-A.Kalnietis
5 Patstāvīgais darbs
Pārst.     P17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi 419-I.Udrovska
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
5 Patstāvīgais darbs
Pārst.     S14   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi dokumentu pārvaldība M.Eihentāle
2 Eksāmens dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
3 Eksāmens dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Konsultācijas klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda M.Buča
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
2 Literatūra 412-M.Lībiete
Pārst.     S16   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
2 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 221-D.Birzniece
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
1 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
Pārst.     S17   Izmaiņas - 25.aprīlis 2018. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Informātika 419-I.Udrovska
5 Audzinātāja stunda 410-Z.Dubova
5 Patstāvīgais darbs
http://pt.edu.lv