PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Literatūra 215-L.Sudraba
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Sports E.Dzudzilo
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
2 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
3 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
4 Eksāmens automobiļu uzbūves pamati 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
2 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
3 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
4 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
3 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
4 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi apdares darbu tehnoloģija D.Krutova
2 Būvniecības likumdošana-1 223-G.Veģere
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
4 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi būvdarbu tehnoloģija S.Sausais
2 Būvniecības likumdošana-1 223-G.Veģere
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
4 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Patstāvīgie darbi būvmateriāli S.Sausais
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība G.Veģere
2 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
5 Fizika-1 211-I.Pavelko
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Operētājsistēmas-2/Programmēšanas pamati-1 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
2 Operētājsistēmas-2/Programmēšanas pamati-1 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Literatūra 217-M.Lībiete
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
4 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
3 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
4 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
5 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a 136-B.Nebare
2 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a 136-B.Nebare
3 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a 136-B.Nebare
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Fizika-T 131-A.Dedumets
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Informātika 410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
4 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
2 Statistikas pamati-1 419-M.Buča
3 Statistikas pamati-1 419-M.Buča
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 21.marts 2018.
1 Prezentācijas pamati-T 137-G.Beperščaite
2 Dokumentu pārvaldība-1 407-M.Eihentāle
3 Dokumentu pārvaldība-1 407-M.Eihentāle
4 Dokumentu pārvaldība-1 407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv