PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
16.septembris
Otrdiena
17.septembris
Trešdiena
18.septembris
Ceturtdiena
19.septembris
Piektdiena
20.septembris

Pirmdiena
23.septembris
Otrdiena
24.septembris
Trešdiena
25.septembris
Ceturtdiena
26.septembris
Piektdiena
27.septembris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Ceturtdiena
19.septembris
  Pārst.      BB17 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Literatūra P.215-L.Sudraba
3 Elektrotehnikas pamati P.223-D.Andersone
4 Datorzinības P.410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.221-J.Plendišķe
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
2 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
3 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
4 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
  Pārst.      BN17 
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
  Pārst.      BN19 
1 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      DA18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Sports K.Puriņa
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      DA19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      DM18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Sports K.Puriņa
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
  Pārst.      DM19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
  Pārst.      EE16 
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana 106-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
4 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
2 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
3 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      EE18 
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
  Pārst.      EE19 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      ID17 
1 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      ID18 
1 Sports L.Banka
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
5 Audzinātāja stunda P.410-Z.Dubova
  Pārst.      ID19 
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Fizika P.223-D.Andersone
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda P.v.k.211--M.Bambe
  Pārst.      IDa16 
1 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
4 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
  Pārst.      IDb16 
1 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
  Pārst.      IP17 
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      IP18 
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
  Pārst.      IP19 
1 Sports K.Puriņa
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
  Pārst.      KM16 
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
5 Audzinātāja stunda C.304-Z.Medne
  Pārst.      KM17 
1 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
  Pārst.      KM18 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
  Pārst.      KM19 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      LA18 
1 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LI16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LI17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      LM17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM18 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 309-J.Urtāns
2 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LM19 
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
5 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
  Pārst.      MA16 
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 309-J.Urtāns
5 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
  Pārst.      MA19 
1 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
2 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Sports E.Dzudzilo
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.421-Ģ.Sukurs
2 Remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.421-Ģ.Sukurs
3 Rasēšanas pamati-1/Remonta pamati-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
4 Rasēšanas pamati-1/Remonta pamati-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
5 Audzinātāja stunda P.309-J.Urtāns
  Pārst.      ME16 
1 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
  Pārst.      MS16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MS17 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      TE16 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošnas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Sports L.Banka
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.419-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      TE17 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Sports L.Banka
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
  Pārst.      TP18 
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      TP19 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Fizika P.223-D.Andersone
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
2 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
3 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
4 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda P.414-N.Bumbiere
  Pārst.      UK18 
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Lietišķo rakstu valoda, stilistika P.217-D.Gabriša
3 Datormācība p.414-N.Bumbiere
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
  Pārst.      UK19 
1 Informātika P.414-N.Bumbiere
2 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns