PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

Pirmdiena
21.oktobris
Otrdiena
22.oktobris
Trešdiena
23.oktobris
Ceturtdiena
24.oktobris
Piektdiena
25.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Ceturtdiena
17.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
2 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
3 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
4 Darba instrumenti P.v.k.304-E.Pūce
5 Audzināšana P.221-J.Plendišķe
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
2 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
3 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
4 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.410-M.Jurciņš
  Pārst.      BN17 
1 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
2 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      BN18 
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
  Pārst.      BN19 
1 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-T C.209-D.Turciņa
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
  Pārst.      DA18 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
  Pārst.      DA19 
1 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      DM18 
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
  Pārst.      DM19 
1 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
  Pārst.      EE16 
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Darba organizācija C.309-L.Ozolante
2 Darba organizācija C.309-L.Ozolante
3 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
  Pārst.      EE18 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Sports K.Puriņa
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
  Pārst.      EE19 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      ID17 
1 Patstāvīgie darbi biroja tehnikas apkope un remonts J.Brakšs
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      ID18 
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi datortehnikas komplektēšana un montāža J.Brakšs
  Pārst.      ID19 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Informātika P.410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
  Pārst.      IDa16 
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
  Pārst.      IDb16 
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
  Pārst.      IP17 
1 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Matemātika P.306-D.Freimane
  Pārst.      IP18 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Sports K.Puriņa
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
  Pārst.      IP19 
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Fizika C.401-M.Vītola
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
  Pārst.      KM16 
1 Sports K.Puriņa
2 Likumdošanas pamati C.207-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati C.207-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati C.207-G.Veģere
  Pārst.      KM17 
1 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.203-L.Šķēle
2 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
3 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
4 Matemātika C.304-Z.Medne
  Pārst.      KM18 
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
5 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
  Pārst.      KM19 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
  Pārst.      LA18 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Sports L.Banka
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Agronomija P.v.k.215-S.Audere
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Sports E.Dzudzilo
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
  Pārst.      LM18 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
  Pārst.      LM19 
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
5 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
  Pārst.      MA16 
1 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
2 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
4 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
5 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
  Pārst.      MA19 
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Informātika-1/Rasēšanas pamati-2 P.410-Z.Dubova/P.421-Ģ.Sukurs
3 Informātika-2/Rasēšanas pamati-1 P.410-Z.Dubova/P.421-Ģ.Sukurs
4 Fizika-T P.223-D.Andersone
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Rasēšanas pamati-1/Informātika-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.410-Z.Dubova
2 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
3 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
4 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
5 Audzinātāja stunda P.309-J.Urtāns
  Pārst.      ME16 
1 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
2 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
3 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
4 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Sports E.Dzudzilo
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
  Pārst.      TE16 
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      TE17 
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
5 Audzinātāja stunda P.v.k.307-D.Stīpniece
  Pārst.      TP18 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Sports L.Banka
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
  Pārst.      TP19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Fizika P.223-D.Andersone
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Sports L.Banka
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
  Pārst.      UK18 
1 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
2 Sports L.Banka
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
  Pārst.      UK19 
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns