PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-1
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 26.februāra līdz 2018.gada 2.martam
Pārst.     A14  
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Tehniskā grafika-2 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Tehniskā grafika-2 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-1/Tehniskā grafika-2 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
4 Tehniskā servisa organizācija-T apkop.punkts-J.Broks
5 Audzinātāja stunda 321-S.Blīgzna
 
Pārst.     A15  
1 Virsbūves remonts-T apkop.punkts-J.Broks
2 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
3 Sports E.Dzudzilo
4 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A17  
1 Informātika-1/Krievu valoda-2 414-N.Bumbiere/315-J.Bražena
2 Informātika-2/Krievu valoda-1 414-N.Bumbiere/315-J.Bražena
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     Aa16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16  
1 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Remonta pamati atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     AD17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
2 Krievu valoda 309-G.Zundāne
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Krievu valoda 309-G.Zundāne
 
Pārst.     ADv17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
4 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     AE14  
1 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
2 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
3 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
4 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
5 Audzinātāja stunda J.Olengovičs
 
Pārst.     AE16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
4 Literatūra 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-1 006-P.Punculis
4 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgais darbs
2 Ēkas un būves v.k.306-S.Sausais
3 Sports L.Banka
4 Profesionālā saskarsme-T v.k.308-O.Ansone
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     BT16  
1 Ēkas un būves v.k.306-S.Sausais
2 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
3 Būvmateriāli v.k.306-S.Sausais
4 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     D14  
1 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
2 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
3 Biroja lietotnes 410-Z.Dubova
4 Biroja lietotnes 410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D15  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Utilītprogrammas-T 416-J.Brakšs
4 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda 304-V.Pērkone
 
Pārst.     D17  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-T 412-J.Joksts
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
4 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16  
1 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Datoru uzbūve-T 412-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Db16  
1 Literatūra 217-M.Lībiete
2 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
3 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
4 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda 309-L.Banka
 
Pārst.     E14  
1 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Viesu apkalpošana pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     E15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     E16  
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
2 Ekonomika v.k.308-S.Laiviņa
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17  
1 Informātika 310-Z.Dubova
2 Pārtikas prečzinība-T v.k.109-I.Mālniece
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Sports L.Banka
5 Audzinātāja stunda v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Tirgzinības-T v.k.208-S.Laiviņa
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
4 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Bioloģija 126-I.Eglīte
4 Mežsaimniecības un būvniecības pamati-T v.k.306-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17  
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
5 Audzinātāja stunda 137-V.Voroņina
 
Pārst.     M16  
1 Sports L.Banka
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Lauksaimniecības pamati (augkopība) v.k.215-S.Audere
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML17  
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     MS17  
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
4 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     P17  
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-T 412-J.Joksts
2 Informātika 310-Z.Dubova
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     S14  
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Sports L.Banka
4 Datormācība 414-N.Bumbiere
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     S17  
1 Ekonomiskā ģeogrāfija-T 221-G.Rozentāle
2 Informātika 419-I.Udrovska
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 223-D.Birzniece
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
http://pt.edu.lv