PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 3.maijam
Pārst.     A14  
1 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
2 Tehniskā servisa organizācija-T apkop.punkts-J.Broks
3 Tehniskā servisa organizācija-T apkop.punkts-J.Broks
4 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A15  
1 Angļu valoda 1/Angļu valoda 2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
2 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
4 Virsbūves remonts-T apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     A17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Angļu valoda-1/Rasēšanas pamati-2 310-A.Ronis/421-Ģ.Sukurs
4 Angļu valoda-2/Rasēšanas pamati-1 310-A.Ronis/421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     Aa16  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     Ab16  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     AD17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Krievu valoda 309-G.Zundāne
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     ADv17  
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     AE14  
1 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Automobiļu apkope un remonts pr. apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     AE16  
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 131-A.Dedumets
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1/Angļu valoda-2 131-A.Dedumets/307-S.Ganiņa
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2/Angļu valoda-1 131-A.Dedumets/307-S.Ganiņa
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AEv16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17  
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Sports L.Banka
2 Ēkas un būves v.k.304-S.Sausais
3 Būvmateriāli v.k.304-S.Sausais
4 Profesionālā saskarsme-T v.k.308-O.Ansone
 
Pārst.     BT16  
1 Būvmateriāli v.k.304-S.Sausais
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Sports L.Banka
4 Ēkas un būves v.k.304-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     D14  
1 Datorsistēmu vadība-T 416-J.Brakšs
2 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
3 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
4 Datortīkli pr. 412-J.Joksts
5 Audzinātāja stunda 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17  
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Audzinātāja stunda v.k.219-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Datoru uzbūve-T 416-J.Brakšs
3 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda 309-L.Banka
 
Pārst.     E14  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
 
Pārst.     E15  
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
4 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E16  
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.105-I.Mālniece
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Sports L.Banka
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17  
1 Informātika 410-Z.Dubova
2 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Informātika 410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
3 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
 
Pārst.     L16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Bioloģija-T 125-I.Eglīte
 
Pārst.     L17  
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     M14  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     M15  
1 Tehniskā servisa organizācija-1 apkop.punkts-J.Broks
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Spēkratu uzbūve-1 006-P.Punculis
4 Spēkratu uzbūve-1 006-P.Punculis
5 Audzinātāja stunda 137-V.Voroņina
 
Pārst.     M16  
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-T v.k.201-V.Kriškalns
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-T v.k.201-V.Kriškalns
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     ML17  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēstute 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     MS17  
1 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēstute 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     P17  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Audzinātāja stunda v.k.219-S.Laiviņa
 
Pārst.     S14  
1 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija M.Eihentāle
2 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija M.Eihentāle
4 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija M.Eihentāle
 
Pārst.     S15  
1 Sports L.Banka
2 Komerczinību pamati v.k.208-S.Laiviņa
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     S16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 223-D.Birzniece
 
Pārst.     S17  
1 Ekonomiskā ģeogrāfija-T 221-G.Rozentāle
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 223-D.Birzniece
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
http://pt.edu.lv