PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-T 008-A.Tilaks
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Literatūra 217-M.Lībiete
4 Angļu valoda 1/Angļu valoda 2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Krievu valoda-3 315-J.Bražena
4 Informātika-3 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Sports E.Dzudzilo
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Literatūra 215-L.Sudraba
5 Audzinātāja stunda 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
5 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
5 Audzinātāja stunda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
2 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana v.k.304-D.Krutova/I.Dzelme
4 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana v.k.304-D.Krutova/I.Dzelme
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
2 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana v.k.304-D.Krutova/I.Dzelme
4 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana v.k.304-D.Krutova/I.Dzelme
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana-T v.k.304-D.Krutova
3 Personāla vadības pamati 412-G.Beperščaite
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Fizika-1 209-I.Pavelko
4 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Datu bāzes pr. 413-I.Simkeviča
2 Datu bāzes pr. 413-I.Simkeviča
3 Datu bāzes pr. 413-I.Simkeviča
4 Datu bāzes pr. 413-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda 304-V.Pērkone
4 Psiholoģija 137-G.Grīnberga
Pārst.     D17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Informātika 414-N.Bumbiere
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
3 Sports E.Dzudzilo
4 Literatūra 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
4 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
5 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Fizika-1 209-I.Pavelko
2 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Pārtikas prečzinība-T v.k.105-I.Mālniece
4 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības mašīnas v.k.201-V.Kriškalns
3 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
4 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
4 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Agrobioloģija-T v.k.215-S.Audere
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Bioloģija 126-I.Eglīte
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope a 019-M.Niklass
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope a 019-M.Niklass
Pārst.     M14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Konsultācijas eksāmenam mašīnu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
2 Tehniskā grafika 421-Ģ.Sukurs
3 Tehniskā grafika 421-Ģ.Sukurs
4 Audzinātāja stunda 137-L.Amatniece
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Lauksaimniecības tehnika a-T v.k.219-R.Vilcāns
2 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
3 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
4 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
5 Audzinātāja stunda 137-V.Voroņina
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-T v.k.219-R.Vilcāns
3 Spēkratu tehniskā apkope un remonts-1/Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-2 004-R.Rusmanis/v.k.201-V.Kriškalns
4 Spēkratu tehniskā apkope un remonts-1/Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-2 004-R.Rusmanis/v.k.201-V.Kriškalns
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-1 019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-1 019-S.Ķezis
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Informātika 410-Z.Dubova
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Statistikas pamati-T 419-M.Buča
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Dokumentu pārvaldība-T 407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ekonomiskā ģeogrāfija-T 221-G.Rozentāle
2 Ekonomiskā ģeogrāfija-T 221-G.Rozentāle
3 Dokumentu pārvaldība-T 407-M.Eihentāle
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
http://pt.edu.lv