PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Angļu valoda 1/Angļu valoda 2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 v.k.308-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 v.k.308-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati A.Šops
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Patstāvīgie darbi riepu maiņa un remonts S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi riepu maiņa un remonts S.Grosbergs
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
2 Krievu valoda 309-G.Zundāne
3 Krievu valoda 309-G.Zundāne
4 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Tehniskā servisa organizācija-T apkop.punkts-J.Broks
2 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
3 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
4 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Sports E.Dzudzilo
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Patstāvīgie darbi automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts E.Salmiņš
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Automobiļu elektroiekārtu remonts-T 131-A.Dedumets
2 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
5 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
4 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Būvniecības likumdošana-T 223-G.Veģere
4 Patstāvīgie darbi būvniecības likumdošana G.Veģere
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Personāla vadības pamati 412-G.Beperščaite
3 Personāla vadības pamati 412-G.Beperščaite
4 Literatūra 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Ekonomika v.k.219-S.Laiviņa
4 Būvgrafika 421-Ģ.Sukurs
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Saziņas veidi IT sistēmā-1 416-J.Brakšs
2 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
3 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
4 IT sistēmu drošība-T 410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda 304-V.Pērkone
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
3 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
4 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
2 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
3 Krāsu mācība, noformēšana-1 v.k.105-I.Mālniece
4 Krāsu mācība, noformēšana-1 v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Ekonomika v.k.219-S.Laiviņa
4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-T v.k.307-D.Stīpniece
5 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Uztura higiēna, sanitārija-1 v.k.307-D.Stīpniece
2 Uztura higiēna, sanitārija-1 v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
5 Audzinātāja stunda v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
2 Lauksaimniecības mašīnas v.k.201-V.Kriškalns
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Darba un komerctiesības-T 223-G.Veģere
5 Audzinātāja stunda M.Buča
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
5 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Bioloģija-T 126-I.Eglīte
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope v.k.201-V.Kriškalns
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Motori pr. 004-R.Rusmanis
2 Motori pr. 004-R.Rusmanis
3 Motori pr. 004-R.Rusmanis
4 Konsultācijas kvalifikācijas praksei 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
2 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda 021-V.Voroņina
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Informātika 410-Z.Dubova
2 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Audzinātāja stunda 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Komerczinību pamati v.k.208-S.Laiviņa
3 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
4 Literatūra 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 24.maijs 2018.
1 Ekonomiskā ģeogrāfija-1 407-G.Rozentāle
2 Ekonomiskā ģeogrāfija-1 407-G.Rozentāle
3 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
4 Informātika 419-I.Udrovska
 
http://pt.edu.lv