PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
4 Audzinātāja stunda 126-I.Eglīte
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Audzinātāja stunda 136-P.Sukaruka
3 Sports E.Dzudzilo
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-1 136-P.Sukaruka
4 Matemātika 304-V.Pērkone
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Tilaks
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
2 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
3 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
4 Audzinātāja stunda 218-J.Olengovičs
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Literatūra 217-M.Lībiete
2 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 131-A.Dedumets/apkop.punkts-S.Grosbergs
5 Audzinātāja stunda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
5 Motoru remonts-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Būvniecības likumdošana-1 223-G.Veģere
4 Patstāvīgie darbi apdares darbu tehnoloģija D.Krutova
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība a 223-G.Veģere
3 Būvniecības likumdošana-1 223-G.Veģere
4 Patstāvīgie darbi būvdarbu tehnoloģija S.Sausais
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
2 Ķīmija-1 126-I.Eglīte
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
3 Sports J.Olengovičs
4 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Operētājsistēmas-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
3 Operētājsistēmas-1/Programmēšanas pamati-2 416-J.Brakšs/413-I.Simkeviča
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Datorizētās programmas ēdināšanā-T v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
3 Ķīmija-1 126-I.Eglīte
4 Audzinātāja stunda v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Uztura higiēna, sanitārija-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
5 Audzinātāja stunda v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
2 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
3 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
4 Darba un komerctiesības-T 223-G.Veģere
5 Audzinātāja stunda M.Buča
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Agrobioloģija-1 v.k.215-S.Audere
4 Literatūra 215-L.Sudraba
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Bioloģija 126-I.Eglīte
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Fizika-T 131-A.Dedumets
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Informātika 410-Z.Dubova
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Informātika 410-Z.Dubova
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
2 Sports J.Olengovičs
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Angļu valodas CE
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Literatūra 215-L.Sudraba
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 22.marts 2018.
1 Prezentācijas pamati-T 137-G.Beperščaite
2 Dokumentu pārvaldība-T 407-M.Eihentāle
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
http://pt.edu.lv