PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
21.janvāris
Otrdiena
22.janvāris
Trešdiena
23.janvāris
Ceturtdiena
24.janvāris
Piektdiena
25.janvāris

Pirmdiena
28.janvāris
Otrdiena
29.janvāris
Trešdiena
30.janvāris
Ceturtdiena
31.janvāris
Piektdiena
1.februāris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Piektdiena
25.janvāris
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra
  Pārst.      Aa16 
1 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
3 Sabiedrības un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
  Pārst.      Aa18 
1 Demontāža un montāža-1 212-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 212-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1
  Pārst.      Ab16 
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Sports E.Dzudzilo
3 Rasēšana
  Pārst.      Ab18 
1 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
2 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati
  Pārst.      AD17 
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
  Pārst.      AE16 
1 Patstāvīgie darbi Automobiļa elektroiekārtu diagnostika un remonts A.Dedumets
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Literatūra 217-D.Gabriša
  Pārst.      Av18 
1 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
2 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
3 Virsbūves stiklojuma remonts
  Pārst.      BJ15 
1 Projektēšana v.k. 219-I.Oša
2 Projektēšana v.k. 219-I.Oša
3 Namdaru darbi
  Pārst.      BN15 
1 Projektēšana v.k. 219-I.Oša
2 Projektēšana v.k. 219-I.Oša
3 Namdaru darbi
  Pārst.      BRk16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk17 
1 Mājturība un tehnoloģijas v.k.219-I.Oša
2 Mājturība un tehnoloģijas v.k.219-I.Oša
3 Būvdarbu tehnoloģijas pamati
  Pārst.      BT15 
1 Būvmateriāli v.k.304-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
3 Ēku inženieriekārtas
  Pārst.      BT16 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Sports L.Banka
  Pārst.      D15 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      D17 
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
3 Latvijas un pasaules vēsture
  Pārst.      D18 
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei 412-N.Bumbiere
3 Fizika-T
  Pārst.      Da16 
1 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Utilītprogrammas 416-J.Brakšs
  Pārst.      Db16 
1 Utilītprogrammas 416-J.Brakšs
2 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
3 Perifērijas ierīces-1
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Sports L.Banka
  Pārst.      E17 
1 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika
  Pārst.      E18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Ekonomika
  Pārst.      L15 
1 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
2 Lauksaimniecības mašīnas v.k.201-V.Kriškalns
3 Patstāvīgie darbi ražošanas organizācija
  Pārst.      L16 
1 Sports L.Banka
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija
  Pārst.      L17 
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope v.k.201-V.Kriškalns
2 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Agrobioloģija
  Pārst.      L18 
1 Augsnes īpašības un ielabošana-T v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības pamatprocesi -1 v.k.215-S.Audere
3 Lauksaimniecības pamatprocesi b-T
  Pārst.      M15 
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
3 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika
  Pārst.      M18 
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
  Pārst.      ML16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Latviešu valoda
  Pārst.      ML17 
1 Bioloģija 126-I.Eglīte
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      MS16 
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Latviešu valoda
  Pārst.      MS17 
1 Patstāvīgie darbi
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
  Pārst.      Ndv18-1 
1 Bērna aprūpe u J.Purviņa
2 Bērna aprūpe u J.Purviņa
3 Bērna aprūpe u J.Purviņa
  Pārst.      P17 
1 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
2 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
3 Sistēmu programmēšana-T
  Pārst.      P18 
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei 412-N.Bumbiere
3 Fizika-T
  Pārst.      S15 
1 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Darbs birojā pr. 407-M.Eihentāle
3 Darbs birojā pr.
  Pārst.      S16 
1 Sports L.Banka
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Datormācība
  Pārst.      S17 
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Dabas zinības
  Pārst.      S18 
1 Sabiedrība un cilvēka drošība a v.k.308-V.Merkurjevs
2 Dabas zinības 126-I.Eglīte
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns