PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
13.maijs
Otrdiena
14.maijs
Trešdiena
15.maijs
Ceturtdiena
16.maijs
Piektdiena
17.maijs

Pirmdiena
20.maijs
Otrdiena
21.maijs
Trešdiena
22.maijs
Ceturtdiena
23.maijs
Piektdiena
24.maijs

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Piektdiena
17.maijs
  Pārst.      A15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      A17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      Aa16 
1 Rasēšana 421-Ģ.Sukurs
2 Konsultācijas matemātikas CE 304-V.Pērkone
3 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
  Pārst.      Aa18 
1 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
  Pārst.      Ab16 
1 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
3 Konsultācijas matemātikas CE 306-D.Freimane
  Pārst.      Ab18 
1 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Matemātika 318-D.Brakša
  Pārst.      AD17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      AE16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      Av18 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BJ15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BRk16 
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
  Pārst.      BRk17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      BT15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BT16 
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Patsāvīgie darbi
  Pārst.      D15 
1 Interneta lapu izveide-T 409-A.Ļubinskis
2 Interneta lapu izveide-T 409-A.Ļubinskis
3 Interneta lapu izveide-T 409-A.Ļubinskis
4 Interneta lapu izveide-T 409-A.Ļubinskis
  Pārst.      D17 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      D18 
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža-T 412-J.Brakšs
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Informātika-2 412-J.Brakšs/414-N.Bumbiere
3 Informātika-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 412-J.Brakšs/414-N.Bumbiere
  Pārst.      Da16 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Sports E.Dzudzilo
3 Likumdošana 413-I.Simkeviča
  Pārst.      Db16 
1 Likumdošana 413-I.Simkeviča
2 Likumdošana 413-I.Simkeviča
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
  Pārst.      E15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      E16 
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Patsāvīgie darbi
  Pārst.      E17 
1 Literatūra 217-D.Gabriša
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Sports L.Banka
  Pārst.      E18 
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Pārtikas prečzinība-T v.k.105-I.Mālniece
3 Ķīmija 126-I.Eglīte
  Pārst.      L15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      L16 
1 Konsultācijas matemātika CE 304-V.Pērkone
2 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
  Pārst.      L17 
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      L18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
3 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
  Pārst.      M15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      M18 
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
  Pārst.      ML16 
1 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Konsultācijas matemātikas CE 304-V.Pērkone
  Pārst.      ML17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      MS16 
1 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Konsultācijas matemātikas CE 304-V.Pērkone
  Pārst.      MS17 
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
  Pārst.      P17 
1 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
2 Literatūra 217-D.Gabriša
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
  Pārst.      P18 
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
  Pārst.      S15 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      S16 
1 Konsultācijas matemātika CE 304-V.Pērkone
2 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
  Pārst.      S17 
1 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      S18 
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
http://vtdt.edu.lv   Andrejs Rampāns