PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16 • BN16 • EE16 • IDa16 • IDb16 • KM16 • LI16 • LM16 • MA16 • ME16 • MS16 • TE16 • UK16 
BB17 • BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • MAv18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 • UK19 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
7.oktobris
Otrdiena
8.oktobris
Trešdiena
9.oktobris
Ceturtdiena
10.oktobris
Piektdiena
11.oktobris

Pirmdiena
14.oktobris
Otrdiena
15.oktobris
Trešdiena
16.oktobris
Ceturtdiena
17.oktobris
Piektdiena
18.oktobris

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Piektdiena
11.oktobris
  Pārst.      BB17 
1 Profesionālā saskarsme P.221-J.Plendišķe
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
  Pārst.      BE16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      BN16 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
  Pārst.      BN17 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      BN18 
1 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
2 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
  Pārst.      BN19 
1 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-T C.209-D.Turciņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
  Pārst.      DA18 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
  Pārst.      DA19 
1 Ķīmija C.401-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
  Pārst.      DM18 
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
  Pārst.      DM19 
1 Ķīmija C.401-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
  Pārst.      EE16 
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
  Pārst.      EE17 
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      EE18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      EE19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ķīmija C.401-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi tehniskā grafika D.Turciņa
  Pārst.      ID17 
1 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
  Pārst.      ID18 
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
  Pārst.      ID19 
1 Sports E.Dzudzilo
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
  Pārst.      IDa16 
1 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
2 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
  Pārst.      IDb16 
1 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
2 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
  Pārst.      IP17 
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
  Pārst.      IP18 
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      IP19 
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      KM16 
1 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
3 Patstāvīgie darbi galdniecības izstrādājumu konstruēšana L.Puriņš
4 Patstāvīgie darbi galdniecības izstrādājumu konstruēšana L.Puriņš
  Pārst.      KM17 
1 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Dambītis
2 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Dambītis
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
  Pārst.      KM18 
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
  Pārst.      KM19 
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ķīmija C.401-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
  Pārst.      LA18 
1 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
2 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
3 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
  Pārst.      LI16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
  Pārst.      LI17 
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      LM16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
  Pārst.      LM17 
1 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
  Pārst.      LM18 
1 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
  Pārst.      LM19 
1 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
  Pārst.      MA16 
1 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
2 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
3 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
  Pārst.      MA17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MA18 
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
  Pārst.      MA19 
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
  Pārst.      MAv18 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD17 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      MD19 
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports E.Dzudzilo
3 Patstāvīgie darbi remonta pamati A.Lapsa
  Pārst.      ME16 
1 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
2 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
3 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
  Pārst.      MS16 
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
  Pārst.      MS17 
1 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
  Pārst.      TE16 
1 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
2 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
3 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
  Pārst.      TE17 
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
  Pārst.      TP18 
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
  Pārst.      TP19 
1 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
  Pārst.      UK16 
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
  Pārst.      UK17 
1 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
2 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
  Pārst.      UK18 
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
  Pārst.      UK19 
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Bambe
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns