PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • AEv16  • Av16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-1
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2018.gada 26.februāra līdz 2018.gada 2.martam
Pārst.     A14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Tehniskā grafika-1 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
2 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Tehniskā grafika-1 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
3 Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagn.un rem.-2/Tehniskā grafika-1 008-A.Tilaks/421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Angļu valoda 1/Angļu valoda 2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
2 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
3 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
3 Matemātika 318-D.Brakša
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Matemātika 318-D.Brakša
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
2 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
3 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Sports E.Dzudzilo
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
2 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
3 Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Elektrotehnikas un elektronikas pamati-T 131-A.Dedumets
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
 
Pārst.     AEv16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
3 Automobiļu uzbūves pamati-T 006-P.Punculis
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
1 Būvdarbu organizācija v.k.304-S.Sausais
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
1 Būvdarbu organizācija v.k.304-S.Sausais
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Ēkas un būves v.k.306-S.Sausais
3 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Būvmateriāli v.k.306-S.Sausais
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Datortīkli-T 412-J.Joksts
2 Datu bāzes-T 413-I.Simkeviča
3 Datortīkli-T 412-J.Joksts
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Sports L.Banka
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Ekonomika-T v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Sports J.Olengovičs
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-T 412-J.Joksts
3 Informātika 414-N.Bumbiere
1 Matemātika 306-D.Freimane
3 Preču un pak.izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda M.Lībiete
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Lietišķo attiecību psiholoģija v.k.307-D.Stīpniece
3 Sports L.Banka
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā v.k.208-S.Laiviņa
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums-T v.k.109-I.Mālniece
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
1 Viesmīlības pamati-1 v.k.105-I.Mālniece
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
Pārst.     K14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Sports E.Dzudzilo
3 Tirgzinības-T v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Ķīmija-T 126-I.Eglīte
3 Mežsaimniecības un būvniecības pamati-T v.k.306-S.Sausais
1 Sab. un cilvēka drošība 223-G.Veģere
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība G.Veģere
Pārst.     L17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-T v.k.201-V.Kriškalns
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-T v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Iekšdedzes motori-T 004-R.Rusmanis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Tehniskā servisa organizācija-T apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Lauksaimniecības pamati (augkopība) v.k.215-S.Audere
3 Literatūra 215-L.Sudraba
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Lauksaimniecības pamati-T v.k.215-S.Audere
2 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
2 Sports J.Olengovičs
3 Matemātika 306-D.Freimane
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 306-D.Freimane
Pārst.     S14   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
2 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
3 Sports L.Banka
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Datormācība 414-N.Bumbiere
3 Dabas zinības-T 126-I.Eglīte
1 Sab. un cilvēka drošība 223-G.Veģere
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība G.Veģere
Pārst.     S17   Izmaiņas - 23.februāris 2018. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Dokumentu pārvaldība-T 407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv