PT Time Uz veco versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BN17 • EE17 • ID17 • IP17 • KM17 • LI17 • LM17 • MA17 • MD17 • MS17 • TE17 • UK17 
BN18 • DA18 • DM18 • EE18 • ID18 • IP18 • KM18 • LA18 • LM18 • MA18 • TP18 • UK18 
BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 
BA20 • BN20 • DA20 • DP20 • EE20 • ID20 • IP20 • KM20 • LA20 • LM20 • MAa20 • MAb20 • MAv20 • TP20 • UK20 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
5.aprīlis
Otrdiena
6.aprīlis
Trešdiena
7.aprīlis
Ceturtdiena
8.aprīlis
Piektdiena
9.aprīlis

Pirmdiena
12.aprīlis
Otrdiena
13.aprīlis
Trešdiena
14.aprīlis
Ceturtdiena
15.aprīlis
Piektdiena
16.aprīlis

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn20-9 • LAt19-8 • LAt21-1
Grupa - EE20
No 5.aprīļa līdz 9.aprīlim 2021.
  Pārst.     Pirmdiena,  2021.gada 5.aprīlis
1 Brīvdiena
  Pārst.     Otrdiena,  2021.gada 6.aprīlis
1 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos-T Attālināti-A.Tūtere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība Attālināti-J.Urtāns
3 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Attālināti-E.Salmiņš
4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Attālināti-E.Salmiņš
5 Audzināšana Attālināti-A.Tūtere
  Pārst.     Trešdiena,  2021.gada 7.aprīlis
1 Latviešu valoda un literatūra Attālināti-G.Jēgere
2 Matemātika Attālināti-M.Vītola
3 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos-T Attālināti-A.Tūtere
4 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos-T Attālināti-A.Tūtere
  Pārst.     Ceturtdiena,  2021.gada 8.aprīlis
1
Sports Attālināti-K.Puriņa
2 Angļu valoda Attālināti-T.Stjopkina
3 Matemātika Attālināti-M.Vītola
  Pārst.     Piektdiena,  2021.gada 9.aprīlis
1 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi Attālināti-A.Lapsa
2 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi Attālināti-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi Attālināti-A.Lapsa
No 12.aprīļa līdz 16.aprīlim 2021.
  Pārst.     Pirmdiena,  2021.gada 12.aprīlis
1 Sabiedrības un cilvēka drošība Attālināti-J.Urtāns
2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Attālināti-E.Salmiņš
3 Matemātika Attālināti-M.Vītola
  Pārst.     Otrdiena,  2021.gada 13.aprīlis
1 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Attālināti-E.Salmiņš
2 Sabiedrības un cilvēka drošība Attālināti-J.Urtāns
3 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
4 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
5 Audzināšana Attālināti-A.Tūtere
  Pārst.     Trešdiena,  2021.gada 14.aprīlis
1 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
2 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
3 Latviešu valoda un literatūra Attālināti-G.Jēgere
4 Angļu valoda Attālināti-T.Stjopkina
  Pārst.     Ceturtdiena,  2021.gada 15.aprīlis
1 Matemātika Attālināti-M.Vītola
2 Sports Attālināti-K.Puriņa
3 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
4 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-T Attālināti-A.Tūtere
  Pārst.     Piektdiena,  2021.gada 16.aprīlis
1 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-pr. Attālināti-A.Spruģevics
2 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-pr. Attālināti-A.Spruģevics
3 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi-pr. Attālināti-A.Spruģevics
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns